ENERGIBRANSJENS IT-KONFERANSE

TEKNOLOGI­OPTIMISTENE

VULCAN, OSLO

22. NOVEMBER 2022

 

 

Den 22. november 2022 samler vi IT-beslutningstakere i energibransjen for erfaringsoverføring og læring på TEKNOLOGIOPTIMISTENE - ENERGIBRANSJENS IT-KONFERANSE.  

Konferansen bygges opp omkring samtaler og debatter der vi vektlegger interaksjon med publikum.

Publikum deltar i alle debattene gjennom å stille spørsmål og delta i digitale avstemminger rundt problemstillingene som diskuteres.

Powerpointpresentasjoner er bannlyst.

Målgruppe

Målgruppen for konferansen er Teknologioptimister og IT-beslutningstakere i energibransjen.

Tema på energibransjens IT-konferanse

Energibransjen står overfor IT-investeringer på mange milliarder kroner de neste årene.

 • Hvorfor finnes det så alt for mange ulike It-systemer som ikke snakker sammen? Hvorfor samarbeider ikke bransjen bedre?

 • Hvem sitter med beslutningsansvaret for de store IT-investeringene?

 • Hvordan foregår beslutningsprosessene?

 • Har beslutningstakerne kompetanse til å ta valgene som tar oss med over til et kostnadseffektivt fullelektrisk samfunn, uten enorme budsjettoverskridelser?

Det er strømkrise, og forsyningssikkerheten er under press.

 • Hvordan kan IT bidra til lavere strømpriser?

 • Hvordan kan IT bidra til fleksibilitet og bedre utnyttelse av nettet?

 • Hvordan kan IT bidra til økt kraftproduksjon?

IT-selskapene kappes om de store oppdragene.

 • Hvordan skal IT-selskapene gå frem for å lansere gode produkter og idéer til en energibransje som historisk sett er kjent for å være svært konservativ.

 • Hvordan kjøre smidige IT-prosjekter i organisasjoner som i hovedsak har sin erfaring fra å bygge nett og drifte turbiner?

Energibransjen byr på spennende utfordringer og kontrakter av stor betydning for IT-leverandørene. Derfor ser vi opppstartsbedrifter, fusjoner og oppkjøp.

 • Hvordan jobber de mest spennende IT-startupene i energibransjen?

 • Hva betyr det at eierne av flere og flere IT-selskapene ofte har et tre til femårsperspektiv på sitt eierskap med mål om en tredobling av sine investeringer?

 • Hva tenker aktørene som investerer i IT-selskapene om det digitale kappløpet i energibransjen? 

Det er mangel på teknologer i Norge. Derfor skal vi debattere rekruttering og omdømmebygging.

 • Hvordan tiltrekke seg de beste teknologiene?

 • Hva annet enn lønn kan vi konkurrere på?

 • Hvordan jobbe med omdømmebygging mot fremtidige arbeidstagere?

Dette er noe av det vi ønsker å belyse gjennom samtaler og debatter på ENERGIBRANSJENS IT-KONFERANSE.

Årets teknologioptimist

kommersiell avdeling

Vi er avhengig av teknologioptimister i kampen mot menneskeskapte klimaendringer. 

På energibransjens IT-konferanse kårer vi årets teknologioptimist. 

Klikk her for å nominere din kandidat som gjennom 2022 har stått frem som en ekte teknologioptimist og bidratt til samarbeid og gjennomslagskraft på vegne av hele bransjen.

 

 

SPONSORER OG SAMARBEIDSPARTNERE

Europower-logo_grå
Screenshot 2022-09-29 at 08.46.52

KONFERANSEPROGRAM (TENTATIVT)

08:30
Registrering, mingling og nettverksbygging
08.55
Åpning av konferansen.
Konferansier: Pia Kristensen, Europower
09:00
Hvordan foregår de store IT-beslutningene i energibransjen?
Debattleder: Chul Christian Aamodt, Europower
09:30
Hvordan bevege seg fra IT-prosjekteiere til produkteiere?
Debattleder: Chul Christian Aamodt, Europower
10:00
Mingling og nettverksbygging
10:30
Rekruttering: Hvordan tiltrekke seg de beste teknologene?
Debattleder: Lisa Tømmervåg, Europower
11:00
Hva er IT sitt viktigste bidrag for å utnytte eksisterende nett bedre?
Debattleder: Ole Petter Pedersen, Europower
11:30
Hvordan benytte eksisterende data for bedre beslutninger?

Debattleder: Chul Christian Aamodt, Europower

12:00
LUNSJ OG NETTVERKSBYGGING
13:00
3 PITCHER FRA 3 IT-STARTUPS I ENERGIBRANSJEN

Debattleder: Chul Christian Aamodt, Europower

13.30
Slik tenker investorer som løfter frem It-selskaper i energibransjen

Debattleder: Chul Christian Aamodt, Europower

14:00
Mingling og nettverksbygging
14:30
Cyber attacts - Energibransjen er under angrep

Debattleder: Chul Christian Aamodt, Europower

15:00
­HVORDAN LYKKES MED SMIDIG UTVIKLING I ET MILJØ TUFTET PÅ FOSSEFALLSMETODEN?

­Debattleder: Chul Christian Aamodt

15:30
Prisutdeling: Årets teknologioptimist

Prisutdeler: Lisa Tømmervåg, Europower

15:55
Oppsummering og avslutning

Konferansier: Pia Kristensen, Europower

 

Deltakelse

10 sponsorbedrifter får hver 20 plasser til disposisjon til egne ansatte, kunder, kontakter og studenter.
 
Sponsorbedrifter deltar også i programkomitéen og blir promotert i forbindelse med arrangementet.
 
Pris per sponsorbedrift er NOK 100.000,- ekskl. mva.