TEKNOLOGI­OPTIMISTENE

En podcast for IT-beslutningstakere i energi­bransjen

 

 

 

Energibransjen står overfor IT-investeringer på mange milliarder kroner de neste årene. 

 

Hvem sitter med beslutningsansvaret for de store IT-investeringer?

  • Hvordan foregår beslutningsprosessene?
  • Har beslutningstakerne kompetanse til å ta valgene som tar oss med over til et kostnadseffektivt fullelektrisk samfunn, uten enorme budsjettoverskridelser? 

IT-selskapene kappes om de store oppdragene.

  • Hvordan skal IT-selskapene gå frem for å lansere gode produkter og idéer til en energibransje som historisk sett er kjent for å være svært konservativ.
  • Hvordan kjøre smidige IT-prosjekter i organisasjoner som i hovedsak har sin erfaring fra å bygge nett og drifte turbiner?

Det er ingen tvil om at energibransjen byr på spennende utfordringer og kontrakter av stor betydning for IT-leverandørene. Derfor ser vi fusjoner og oppkjøp.

  • Hva betyr det at eierne av flere og flere IT-selskapene ofte har et tre til femårsperspektiv på sitt eierskap med mål om en tredobling av sine investeringer?
  • Hva tenker aktørene som investerer i IT-selskapene om det digitale kappløpet i energibransjen? 

 

  

Programleder Chul Christian Aamodt ble i 2020 tildelt Fagpressens markedspris sitt arbeid med selskapets podcast om energibransjen. Aamodt er utdannet sivilingeniør og har gjennom 12 år vært med på å løfte frem et IT-selskap i energibransjen fra kjellerbedrift til et selskap som nå er børsnotert. Han har også investert ulike oppstartseskaper og har styreerfaring fra et bredt spekter av selskaper i bransjen.

Nå er Chul Christian Aamodt nest største eier i Europower AS, der han til daglig jobber på kommersiell side.

I podcasten TEKNOLOGIOPTIMISTENE møter Chul Christian Aamodt beslutningstakerne for de store IT-investeringene i bransjen, personene som leder de mest fremoverlente IT-selskapene, og  menneskene i investeringsselskapene som muliggjør rask vekst hos IT-selskapene

Vi er helt avhengig av teknologioptimister for å løse klimakrisen.

Målet er å gi beslutningstakerne innenfor IT i energibransjen en podcast som er verdt å lytte til.