ENERGI.TV

INFORMASJON FRA DITT NETTSELSKAP

 

 

 

Nettselskapene plikter å informere sluttbrukere om relevante forhold knyttet til leverandørskifte, måling og avregning, jf. avregningsforskriften § 8-1 tredje ledd. Den informasjon som går til sluttbruker skal i tillegg være nøytral, jf. avregningsforskriften § 8-1 første ledd. 

Informasjonsplikten gjelder uavhengig av hvilket kommunikasjonsmedium som benyttes, og i kapittel 4.4 i NVEs veileder forklares det nærmere hvordan informasjonsplikten kan overholdes på Internett.

Nettselskaper som deltar i samarbeidet om ENERGI.TV OG Vår Energi blir invitert som deltakelse i styringsgruppen som beslutter hvilke temaer vi skal dekke. 

 

ENERGI.TV

ENERGI.TV hjelper ditt selskap med å sørge for god og relevant informasjon til dine kunder. Formatet er fleksibelt, med mulighet for egne lokale videoinnslag og budskap fra ditt selskap, på en svært kostnadseffektiv måte.

Ditt nettselskap får tilgang til 10 profesjonelle videosendinger gjennom 2022. Hver sending er på opp til 10 minutter .

I videosendingene løfter vi frem relevant informasjon om strøm og nett, bærekraft, klima og miljø. ENERGI.TV vil dekke både dagsaktuelle temaer og de store linjene.

Vi vil invitere politikere og myndigheter, fageksperter, bransjeorganisasjoner og mange andre inn i vårt studio. Sammen løfter vi frem informasjon som nettselskapene kan dele på egne nettsider, i sosiale medier og i kundeinformasjon på e-post.

Innholdet i sendingene blir identisk for alle nettselskapene. For å sikre merkevarebygging for ditt nettselskap, så legger vi på egen firmalogo slik at sendingene bidrar til merkevarebygging for ditt nettselskap. 

ENERGI.TV gir ditt nettselskap innhold til den digitale kanalen som styrker lokal forankring og bygger omdømme.

Dersom ditt nettselskap ønsker å inkludere lokalt innhold inn i sendingene, kan dette produseres og redigeres inn i sendingene som en tilleggstjeneste.

 

VÅR ENERGI

Gjennom Vår Energi så kan ditt nettselskap gi alle husstander i ditt område relevant informasjon. 

Et stort antall nettselskaper benytter seg av Vår Energi som informasjonskanal ut til sine sluttbrukere.

Gjennom en årrekke har vi opparbeidet erfaring med produksjon, trykk og distribusjon av Vår Energi sammen med ditt nettselskap.

Klikk her for å lese nyeste utgivelse av Vår Energi.

 

BOOK ET MØTE MED OSS

Ønsker ditt nettselskap mer informasjon?