Skip to content
Annonser på Europower

Slik mener bransjen at fremtiden blir

light-bulb-3121677_1280

 

Europower samlet nylig rundt 300 teknologioptimister på Energibransjens IT-konferanse for å diskutere energibransjens utfordringer og løsninger. Både Embriq, Lime Technologies og Metzum var representert på konferansen.

Et av spørsmålene som ble diskutert på konferansen var hvordan fremtidens IT-systemer vil se ut. Deltakerne i salen fikk tre alternativer:

 

Screenshot 2024-01-19 at 13.23.41

A) Noen store leverandører som leverer brede produkter

B) Mange mindre leverandører som leverer spisse produkter


C) Vet ikke.

69 % av deltakerne svarte at vi i fremtiden vil få mange mindre leverandører som leverer spisse produkter.

 

Strategisk fleksibilitet

For å forstå bakgrunnen for svaret, ber vi Thomas Pettersen, CEO i Embriq om å forklare hva han mener er bransjens største utfordring innen IT.

 

Thomas Pettersen

- Det første jeg tenker på er balansen mellom å fokusere på kortsiktige og langsiktige gevinster. IT er superstrategisk for de aller fleste, og er både ryggrad og et viktig virkemiddel for å nå langsiktige mål.

Han forklarer at det er viktig med en virksomhetsarkitektur som gir strategisk fleksibilitet.

- IT-løsninger som raskt kan tas i bruk, og ikke minst endres etter markedet og virksomhetens utvikling er viktig. Enkelte sliter med tradisjonell virksomhetsutvikling, der ITs rolle ikke kommer tydelig nok frem. Dette vil medføre lavere grad av digitaliseringsevne og redusert fleksibilitet til å ta nye løsninger i bruk.

 

Åpne grensesnitt og integrasjon

- Sammen med Metzum er Embriq i bedre stand til å levere helhetlige løsninger til kunder. Embriq har mange samarbeidspartnere i bransjen som fokuserer på ulike områder, forteller Thomas Pettersen.

Kraftbransjen har flere ulike kjernesystemer og mange arbeidsprosesser går «på tvers» av de ulike systemene.

- Leverandørmarkedet må fokusere på å levere den beste sammensatte plattformen som gir maksimal verdi for kunden. Vår felles leveranse er et svært godt eksempel på hvordan moderne IT-løsninger kan settes sammen med en høy grad av modularitet og fleksibilitet for å møte kundenes behov for raskere endringer.

 

Stort potensial

Lime Technologies har spesialisert seg med en bransjeløsning for energiselskap innenfor kundeservice, salg og kundekommunikasjon. I likhet med Embriq, så har også Lime integrert sin løsning med Moment fra Metzum.    

 

Nicklas Weldingh

 

- For mange energiselskap er det et stort potensiale for å øke både kvalitet ut mot kunde, og intern effektivitet, forklarer Nicklas Weldingh, Utility Expert i Lime.

Nicklas Weldingh er tydelig på at det er viktig med tilgjengelig data når de integrerer med faktureringsmaskinen Moment fra Metzum, og andre fag-systemer.
 
- Ja, tilgang på data skaper grunnlag for effektive prosesser for medarbeidere og kunder. Da Lime skal levere et 360-graders helhetsbilde, prosesstøtte og self-service for kundene, er datatilgang grunnleggende.
 
Moment er en kraftig løsning
Thomas Pettersen i Embriq forklarer at de sammen med Metzum dekker MAFI-kjeden med en fremtidsrettet totalløsning.

- Metzums Moment er en kraftig løsning for avregning og fakturering som dekker dagens og fremtidens behov for fleksible løsninger, og som kan endres raskt. Mer lokal produksjon, nye prismodeller og tariffer krever fleksibilitet, forklarer Thomas Pettersen.

Embriq leverer Quant som håndterer innsamling, lagring og behandling av masterdata for målepunkt og måler, drift av målerparken, integrasjon og analyse. Løsningene er tilpasset modulær IT-arkitektur med tydelige åpne grensesnitt.

Han forklarer at Metzum og Embriq satser på ulike områder, men at de har et grensesnitt seg imellom som de samarbeider om.

- Det får være opp til kunden å bestemme hvilke løsninger som passer best, men velger de en løsning både fra Metzum og Embriq skal de være sikre på at det er en god sømløs og helhetlig plattform de får, sier Thomas Pettersen.
 
Samarbeidet styrker leverandørene og hjelper kundene
Et nøkkelområde i samarbeidet er Embriq sin kompetanse på integrasjonsprosesser, det vil si å forstå virksomhetsprosessene og oversette dette i faktiske integrasjonsprosesser med både Metzum, Embriq og andre leverandørers løsninger.

- Embriq og Metzum komplementerer hverandre, og vi ser flere forretningsmuligheter sammen fremover, forteller Thomas Pettersen.

Også Nicklas Weldingh er godt fornøyd med samarbeidet med Metzum.

- Gjennom en arbeidsuke har vi flere kontakter i forbindelse med felles prosjekt og videreutvikling av plattformen, forteller han. Vi diskuterer også mer strategiske spørsmål. Vi tenker likt som Metzum, og ønsker samarbeid fremfor konkurranse.

Kunden i fokus
Johnny Haugsbakk leder Metzum. Han har lang fartstid i bransjen, og ser et taktskifte.

Johnny Haugsbakk
 
- Resultatet fra undersøkelsen som Europower gjennomførte på energibransjens IT-konferanse understøtter vårt syn på fremtiden, forteller Johnny Haugsbakk. Vi er sikre på at vi i fremtiden vil se mindre leverandører som leverer spisse produkter. Da er kunden helt avhengig av at vi leverandører har løsninger med åpne grensesnitt som gjør integrasjon enkelt og trygt. Når vi samarbeider med aktører som Embriq og Lime så er fellesnevneren for leverandørene at vi enkelt og greit har kunden i fokus.