Skip to content
Annonser på Europower

Fremtidens software i energibransjen er smal med åpne grensesnitt

Tekst: Chul Christian Aamodt, kommersiell leder og medeier i Europower

 

Forrige uke samlet Europower 295 teknologioptimister på Energibransjens IT-konferanse. Formålet med møteplassen er å løfte energibransjens utfordringer opp på bordet for å løse dem. 

 

På programmet stod 13 ulike debatter der toppledere i nettselskapene sammen med utviklere og konsulenter deltok. Alle deltakerne i salen deltok også gjennom hele dagen ved å svare på “Polls”. 

 

Hvordan ser fremtiden ut? 

Jeg ledet flere debatter på arrangementet, og jeg stilte følgende "poll" til salen: Hvordan ser fremtiden ut? 

Screenshot 2023-10-05 at 09.55.07

 

Deltakerne i salen fikk tre alternativer: 

  1. A) Noen store leverandører som leverer brede produkter
  2. B) Mange mindre leverandører som leverer spisse produkter
  3. C) Vet ikke

Vi fikk inn 153 svar. 69 % svarte at i fremtiden vil vi få mange mindre leverandører som leverer spisse produkter. 

 

For å lykkes må du være best på noe 

Jeg jobber til daglig som teknologioptimist og kommersiell leder i Europower. Men jeg har bakgrunn fra softwarebransjen. Gjennom tolv år var jeg med på å løfte frem et softwareselskap med utspring fra SINTEF. Selskapet er nå børsnotert. Jeg sitter også for tiden i styret i flere IT-selskaper der vi jobber med vekst, M&A og internasjonalisering. 

 

I de tolv årene jeg jobbet fullt og helt i softwarebransjen så erfarte vi at vi måtte spisse oss. Vi kunne ikke bli best på alt, men vi kunne bli best på noe. Jeg pleier å sammenlikne det med fjernsynsprogrammet til mesterkokken Hellstrøm. Når Hellstrøm rydder opp fjerner han mer enn halvparten av matrettene på menyen. Restauranten må bestemme seg for hva de skal være best på. De kan ikke være best på alt. 

 

I de tolv årene jeg jobbet i softwarebransjen så var det lett å lansere nye produkter og tjenester. Og så var det langt vanskeligere å legge ned produkter og tjenester. Men det var først etter at vi spisset oss at vi skjøt fart.  

 

Først måtte vi spisse oss mot en bransje. Vi valgte oss energibransjen. Det betydde at vi måtte legge ned satsningen mot andre bransjer der vi tidligere hadde tjent penger. 

 

Deretter måtte vi spisse oss på produkter. Vi valgte oss et produkt for administrasjon av kurs og kompetanse i energibransjen. Noen av kursene eide vi selv, andre kurs eide våre partnere eller kunden selv. Det betydde at vi måtte legge ned satsninger på andre produkter som vi tidligere hadde tjent penger på. 

 

Videre så måtte vi reprogrammere hele SaaS-løsningen vår, slik at vi med åpne grensesnitt kunne integrere oss på Kundens egne ERP-systemer. For oss var det et vanskelig valg. Selskapet besluttet å investere 20.000 utviklingstimer for å kunne levere fremtidens software i energibransjen, en software som var smal med åpne grensesnitt. Vi besluttet dette fordi verdien for Kunden først ble fullverdig når alt kunne integreres. 

 

Etter å ha spisset oss på bransje og produkter, og utviklet en SaaS-løsning med åpne grensesnitt, så var tiden inne for å internasjonalisere løsningen. Vi etablerte et datterselskap i Aberdeen, og brukte det som springbrett ut i hele verden. 

 

Energibransjen tok imot SaaS-løsingen vår med åpne armer. Da jeg sluttet i selskapet var det en kurspåmelding på portalen, døgnet rundt, året rundt. Portalen har nå mer enn 2.5 millioner brukere.  

 

Screenshot 2023-10-05 at 10.49.00

 

Suksessen vår skyldes at vi gjennom å spisse oss kunne fokusere fullt og helt på Kundens utfordringer. Vi kunne prate stammespråket og vi forstod hverandre. All ny funksjonalitet ble utviklet basert på tett dialog og samarbeid med bransjen. Istedenfor å være gode på mye, ble vi best på noe. Sammen med bransjen. 

 

Kunnskap for bedre beslutninger i nettselskapene 

 

Det er ikke min jobb å si at nettselskapene skal velge Metzum fremfor andre løsninger. Jeg kan ikke nok om løsningen til Metzum, eller om konkurrentene til Metzum. Det vil også være helt feil å ta en rolle der jeg uttaler meg spesifikt om ulike leverandører. Den vurderingen må nettselskapene selv gjøre.  

 

Men på Metzum sin konferanse “The Moment” den 31. Oktober – 1. november skal jeg holde et innlegg der jeg mer i detalj forklarer hvorfor jeg mener at fremtidens software i energibransjen er smal med åpne grensesnitt.  

 

På konferansen til Metzum vil jeg også forklare hvorfor jeg tror nettselskapenes felles eide selskap Elbits kan være en katalysator for smale softwareløsninger. 

 

Vi sees i Bergen! 

 


 

Om Chul Christian Aamodt 

 

chul-christian-aamot-mal_400x400

Chul Christian Aamodt er kommersiell leder og eier i Europower, en nyhetstjeneste for fornybar energibransje. Her er han også programleder i podcasten Teknologioptimistene.  

 

Aamodt er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Etter endt utdanning var han først et år i SINTEF som programmerer.  

 

Etter dette begynte han i softwareselskapet Mintra, der han også var blant selskapets største aksjonærer da selskapet ble kjøpt av PE-selskapet Riverside. Mintra hadde senere en inngangsverdi på 1.3 milliarder da det gikk på børs. 

 

Den tidligere ledergruppen og ansatte i Mintra har nå gått inn som aksjonærer i Europower med rundt 1/3 eierandel. Denne bakgrunnen bidrar til at kommersiell side i Europower satser tungt på å levere verdi for de som jobber med IT i energibransjen gjennom møteplasser, nettverk og digital synlighet. 

 

Aamodt sitter for tiden i styret it-selskapene Task Alliance og Onix. Aamodt var sentral i forhandlingene da Viking Venture tidligere i år investerte 80 millioner kroner i Onix. Nå jobber Onix med å spisse seg mot utvalgte bransjer, i kombinasjon med å gå internasjonalt. 

I tillegg er Aamodt styreleder og partner i investeringsselskapet Metrics.