Skip to content
Annonser på Europower

For å holde kostnadene for nettkundene så lave som mulig, må vi endre måten vi jobber på

Det er i underkant av 100 nettselskaper i Norge. Både myndigheter og folk flest har forventninger til at nettselskapene møter etterspørselen etter mer kapasitet, samtidig som de jobber for å holde kostnadene for nettkundene så lave som mulig. For å holde kostnadene nede må man jobbe smart og effektivisere arbeidsflyten.

Siri Sund_2

Siri Sund er kommunikasjons- og kundesjef i Elmea. 

- Vi har ansvar for strømnettet i Lofoten, med de utfordringene det byr på med klima og topografi, forteller hun.

Nettselskapet har gjennomført betydelige investeringer de siste årene.

- Vi har investert rundt 2 milliarder i nytt nett, forteller hun. Vi var nødt til det, men nå er vi i forkant. Etterspørselen etter kapasitet øker, og vi er klare for elektrifiseringen. 

Elmea er nettselskapet i Lofotkraft-konsernet med rundt 18.000 målepunkter. 

- For å holde kostnadene for nettkundene så lave som mulig, må vi endre måten vi jobber på, forteller Finn-Magne Eines. 

Finn-Magne Eines leder et stort internprosjekt der de bytter ut eksisterende IT-systemer.

Finn_Magne Eines_1

 

- Prosjektet går på effektivisering og prosessforbedringer. Vi skal gjøre ting bedre, enklere og mer effektivt. Det kommer alle nettkundene til gode, forteller han. 

Han forklarer at tiden er inne for å bytte ut kundesystemet de i lang tid har benyttet.

- Vi opplever at videreutviklingen av dagens kundesystem er rettet mot kraftleverandører og ikke nettselskaper, forteller han. Systemet dekker ikke behovene vi som nettselskap har fremover. 

Da Metzum kontaktet oss, så fant vi fort tonen, forteller Sund.

- Metzum leverer et slankt, effektivt kundesystem med bedre muligheter for automatisering. Det appellerte til oss, sier Sund. 

Hun understreker også viktigheten av åpne grensesnitt. 

Sven Naustdal er Head of sales i Metzum. Han forteller at systemet de leverer er bygget slik at det lett kan integreres med andre av nettselskapenes IT-systemer. 

Sven Andre Naustal

 

- Som Siri Sund understreker, så er åpne grensesnitt noe av kjernen i systemet vårt, forklarer han.

En god grunn til at det ble en match var at Elmea allerede har løftet ut flere av funksjonene i eksisterende kundesystem. 

- Vi ønsker å bruke de beste systemene på markedet for å dekke de ulike behovene vi har, forklarer Finn-Magne Eines. Et stort system klarer ikke å håndtere alle oppgavene i verdikjeden optimalt. Så når Metzum jobber hardt for å bli best innenfor et smalt område, så appellerte det til oss. 

Finn-Magne Eines understreker at det er mye jobb å bytte ut systemene i nettselskapet.

- Pilotprosjektet med Metzum er kun en del av prosjektet. Her tester vi ut applikasjonen Moment for å se om det tilfredsstiller våre krav innenfor avregning, fakturering, innfordring samt kommunikasjon mot Elhub. Prosjektet jobber også med å kartlegge alle konsekvenser ved å bytte ut dagens kundesystem.

Systemet fra Metzum er en del av en total verdikjede som skal «snakke sammen» og utveksle informasjon, for å få alle forretningsprosesser til å fungere optimalt. 

- Målet er å automatisere arbeidsprosessene våre slik at vi slipper å håndtere ulike typer meldinger manuelt og registrere disse i flere systemer. Vi vil også få mye bedre datakvalitet i alle systemer. 

Siri Sund forklarer videre at utfordringen er at Elmea ikke kan bytte ut kundesystemet en-til-en. De ulike systemene overlapper ikke 100%. Derfor er det viktig å identifisere hvilke systemer som skal være master for data, slik at de slipper å registrere data flere ganger. 

- Vi gikk inn på en pilot i starten av mai i år, forteller hun. I løpet av året skal vi teste systemet og verifisere at det dekker behovet vi har. Her er vi helt enige om ansvarsfordelinger og hvordan vi skal jobbe frem mot målet. Så kan vi stoppe prosjektet hvis vi ser at ting ikke går som vi ønsker. Men vi har foreløpig ingen signaler på at dette vil skje.

Det er også noen store utfordringer i prosjektet de to jobber med.

- Den største risikoen i prosjektet er at det er mange systemer og systemleverandører involvert. Prosjektet må håndtere samspillet mellom disse. Vi må sikre at ikke noe blir borte på veien, og at vi får de gevinstene vi ønsker, sier Siri Sund. 

Både Siri Sund og Finn-Magne Eines synes prosjektet er veldig spennende.

- Ja, spennende og komplekst, understreker hun. Vi er kommet godt i gang med prosjektet nå, og har et mål om å være ferdig migrert i løpet av 2024. 

De to forteller at Metzum både lytter og utfordrer. 

- Det er bra. Vi skal ikke ta en copy-paste på måten vi har jobbet på tidligere. Da kunne vi bare benyttet eksisterende systemer. Det er viktig at folka i Metzum utfordrer oss. De er veldig dyktige og har god bakgrunn fra bransjen. 

Etter at Elmea signerte avtalen med Metzum,ble også Noranett med som partner i pilotprosjektet. 

- Vi tenker at vi er med på å utvikle en ny bransjeløsning. Dersom prosjektet blir en suksess, så tror vi at flere nettselskap vil finne dette interessant. Derfor synes vi dette er ekstra spennende å få være med på, avslutter Finn-Magne Eines.