Skip to content
Annonser på Europower

Bergen Synergy hadde behov for en smidig leverandør av KIS

BS artikkelGeir Arne Mo, CEO i Bergen Synergy og Anders Scharffscher Engeset, COO i Metzum. 

IT som konkurransefortrinn

Med 25 års erfaring i energibransjen, så tenker man kanskje at Geir-Arne Mo skulle valgt en litt mer tilbakelent posisjon. Han velger det motsatte.

- Med Bergen Synergy inntar vi nå en posisjon der IT og teknologi skal hjelpe oss å optimalisere kundeopplevelsen og effektivisere den interne driften til selskapet, forteller Geir-Arne Mo.

Selskapet ble etablert i 2022 med hovedfokus på å hjelpe sine kunder med å redusere energiprisene sine, enten det dreier seg om strøm, gass eller andre energikilder.

I dagens marked er det en stor fordel å ikke ha mye teknisk gjeld på IT-systemene. Det er et stort konkurransefortrinn å fritt kunne velge SaaS-løsninger fra øverste hylle.

- Da vi etablerte selskapet, måtte vi etablere et system for kundeinformasjon. I bransjen kalles det et KIS-system.

Hva er viktig ved valg av KIS-leverandør?

Geir-Arne Mo gjorde en screening av markedet, og satt til slutt igjen med en shortlist på to selskaper.

- Teknologien og tankesettet til Metzum passet best for oss. Vi kom i mål og skrev en avtale med dem, forteller han.

- Hvilke kriterier var det som gjorde at dere valgte Metzum?

- For oss var det viktig at løsningen enkelt skulle la seg integrere med andre systemer.

- Er du bekymret for lock-in? At dere skal bli låst til Metzum?

- Nei. De må levere. De må være best. Hvis ikke bytter vi dem ut. Vi vil ikke bli en leverandøravhengig kraftleverandør. Det har vi vært i andre settinger før. Derfor er det viktig for oss å eie alle dataene selv.

Reduserer risikoen ved rett valg av KIS-system

Geir-Arne Mo forteller videre at det ved valg av løsning også var viktig å ta høyde for rask skalering.  

- Vi må ha de IT-løsningene som støtter oss og våre kunder når vi vokser, både nasjonalt og internasjonalt.

- Metzum er et relativt nytt selskap. Hvordan vurderte dere risikoen ved å velge teknologi fra et så ferskt selskap sammenlignet med et trygt programvareselskap som har vært i markedet lenge? 

- Vi har selv jobbet i store selskap tidligere. Vi kjenner godt til systemsiden der. Vi så en større risiko i å velge et stort, rigid og alt for kostbart system. Metzum er små og smidige, slik som oss selv. Det er lettere å få gjennom endringsønsker hos Metzum, enn hos en stor og rigid leverandør.

Han understreker også at de ser en god trygghet i at Metzum har med seg “family offices” på eiersiden.

- Så er det jo mulig å skifte leverandør dersom det viser seg at løsningen ikke vil fungere.

 

Kort tid fra kontraktssignering til “go live”

Fra den dagen Bergen Synergy signerte med Metzum, gitt det fort.

- Dette var jo høsten 2022. Vi hadde som plan at vi skulle være i gang i januar 2023. Vi hadde vel fire måneder på oss fra kontraktsignering til vi igangsatte produksjonssystemet.

Anders Scharffscher Engeset er COO i Metzum. Han forteller at det var perfect fit mellom de to selskapene.

- Bergen Synergy er en ideell aktør å jobbe med, forklarer Anders Scharffscher Engeset. De er raske og vi er raske.

Geir-Arne Mo skyter inn at hvis Metzum ikke klarer å løse noe umiddelbart, så er de løsningsorienterte og håndterer ting i en mellomperiode til eventuell funksjonalitet blir tilgjengelig.

- Hva ble du mest overrasket over gjennom implementeringen av KIS-system?

- Jeg har 25 års erfaring fra bransjen. Overraskelsen min var vel at det var veldig få overraskelser, forteller Geir-Arne Mo.

 

Lykkes i det nordiske markedet

Både Metzum og Bergen Synergy sikter mot det nordiske markedet.

- Hva gjør at dere i Metzum velger Sverige?

- Strategien vår var å begynne med Norge, og så følge hub’ene, forteller Anders Scharffscher Engeset. Så vet vi etter hvert at huben i Sverige blir utsatt. Sånn sett er det rart at vi går til Sverige. Men vi følger med kundene våre ut, og flere av våre kunder har valgt å satse i Sverige.

Anders Scharffscher Engeset forteller at det er fullt mulig å lykkes i det svenske markedet slik det er i dag.

- Vi lykkes fordi vi jobber smartere enn eksisterende leverandører, hevder han.

Geir-Arne Mo fortsetter.

- Vi har en løsning som går på å levere spot og forvaltning til kundene våre i B2B-markedet. Flere av kundene våre er i Norden. Og vi har kjennskap til det nordiske markedet fra tidligere av. Vi har kompetanse, system og erfaring til å håndtere nordiske kunder.

- Hvor lang tid tok det å rulle ut KIS-løsningen i Sverige?

- Sverige har ikke noe datahub, slik som resten av de nordiske landene. Sverige er som Norge før man fikk Elhub. Da måtte man håndtere alle de 140 nettselskapene som tidligere fantes i Norge. Nå håndterer Elhub dette. I Sverige må man håndtere alle nettselskapene separat. Til tross for dette så tok det under et halvt år fra oppstart til vi var på lufta i Sverige, forteller Geir-Arne Mo.

 

Fra seks til femten ansatte

- Hva er de største utfordringene som Bergen Synergy må løse fremover?

- Det blir mer og mer travelt jo flere og flere kunder vi får. Vi er et vekstselskap. Vi har gått fra seks ansatte til femten ansatte i løpet av kort tid. Nye kolleger skal inn i vår organisasjon og få god opplæring. Dette tar vi på alvor.

Geir-Arne Mo understreker at det er viktig å være best.

- Vi jobber med porteføljeforvaltning og trading. Der må vi være best i klassen. Vi må sikre at våre kunder også velger oss i fremtiden. For å lykkes med dette er det viktig å være best i klassen når det gjelder teknologi.

 

2024 blir 4x

- Hvordan blir 2024?

- Det ser ut til at vi firedobler omsetningen fra 2023 til 2024, avslutter Geir-Arne Mo.