22.okt.2021 15:26:59 | Annonsørinnhold fra Europower Partner

Har vært så heldig og kunne delta på dette siden 2009, en nyttig og spennende arena der alle bransjer kan møtes og utveksle erfaring.

Har vært så heldig og kunne delta på dette siden 2009, en nyttig og spennende arena der alle bransjer kan møtes og utveksle erfaring.

Tradisjon tro så legger vi tilrette for nettverksbygging FØR, UNDER og ETTER Høydekonferansen. Vi har tatt en prat med Idar Wallumrød.

Hvor jobber du, og hva jobber du med?

Jeg jobber i ABC Fallsikring som daglig leder/ og eier med fokus på opplæring, kurs og produkt.

Hva mener du er den største utfordringen med tanke på sikkert arbeid i høyden?

Den største utfordringen som vi opplever inn vår bransje per i dag er nok feil bruk av utstyr grunnet manglende kunnskap hos brukere.

Fallsikringsutstyr blir solgt over disk og det blir ikke nødvendigvis opplyst om at det er krav til dokumentert opplæring.

Videre så ser vi også at det er mange avvik rundt dette med redningsberedskap.

Har du deltatt på Høydekonferansen tidligere?

Jeg har vært så heldig og kunne delta på dette siden 2009. Det er en nyttig og spennende arena der alle bransjer kan møtes og utveksle erfaring.

Dette med informasjonsflyt på tvers av bransjer i det daglige burde vært mye bedre.

Hva er din forventning til Høydekonferansen 2022?

Det blir godt og fysisk kunne treffe gamle kjente og kunder fra alle bransjen igjen etter en total eller delvis nedstigning i 1,5 år.

For oss som nystartet totalleverandør våren 2020 blir det også spennende å føle på hvilke behov markedet har pr i dag.

Se konferanseprogrammet

Topics: Deltakere

Flere poster

Forventer å treffe mye hyggelige folk med høy kompetanse på arbeid i høyden

Tradisjon tro så legger vi tilrette for nettverksbygging FØR, UNDER og ETTER Høydekonferansen. Vi...

Les mer

Det jeg ser på som den største utfordringen med sikkert arbeid i høyden er gjerne mentaliteten

Tradisjon tro så legger vi tilrette for nettverksbygging FØR, UNDER og ETTER Høydekonferansen. Vi...

Les mer

Vi bruker eksplosive kutteladninger for å ta ut linjespenn mellom høyspenningsmaster

Tradisjon tro så legger vi tilrette for nettverksbygging FØR, UNDER og ETTER Høydekonferansen. Vi...

Les mer