16.aug.2022 20:34:45 | Annonsørinnhold fra Europower Partner

Hvordan kan man vurdere risiko uten god nok innsikt?

Hvordan kan man vurdere risiko uten god nok innsikt?

Tradisjon tro så legger vi tilrette for nettverksbygging FØR, UNDER og ETTER Høydekonferansen. Vi har tatt en prat med Tore Rønstad som skal holde foredrag på konferansen.

Hvor jobber du, og hva jobber du med?

Jeg jobber i SOFT (Samarbeidsorganet for Tilkomstteknikk) som har kontor i Bergen.

Hva skal du fortelle om i ditt foredrag?

Jeg skal fortelle om en ny standard for produkter som brukes for å sikre verktøy i høyden. Det finnes ingen europeiske standarder for dette, så Standard Norge bestemte seg for å få dette på plass i norsk regi.

Hva mener du er den største utfordringen med tanke på sikkert arbeid i høyden?

Min største bekymring er manglende innsikt innen arbeid i høyden. Det er overraskende mange som mener de har denne innsikten. Dette medfører manglende bestillerkompetanse og mye synsing rundt farenivået. Dette resulterer i vedtatte sannheter som ikke nødvendigvis stemmer med virkeligheten. Hvordan kan man vurdere risiko uten god nok innsikt?

Og så er det dette med opplæring: Det må bli mer konsekvent! Og hvorfor er god opplæring noe man ønsker å begrense til et minimum kostnadsmessig? Dette er i grunnen et holdningsspørsmål for de som sitter og tar beslutninger.

Har du deltatt på Høydekonferansen tidligere?

Drøssevis av ganger. Mistet tallet.

Hva er din forventning til Høydekonferansen 2022?

Jeg forventer å få innsikt i hvordan verden innenfor dette feltet er og utvikler seg. Ha gode diskusjoner som gir deltakerne bedre forståelse.

.---

Du treffer Tore Rønstad og mange flere på Høydekonferansen den 27. oktober!

Se konferanseprogrammet

Flere poster

Vi bruker eksplosive kutteladninger for å ta ut linjespenn mellom høyspenningsmaster

Tradisjon tro så legger vi tilrette for nettverksbygging FØR, UNDER og ETTER Høydekonferansen. Vi...

Les mer

Språklige barrierer kan noen ganger være en mulig utfordring

Tradisjon tro så legger vi tilrette for nettverksbygging FØR, UNDER og ETTER Høydekonferansen. Vi...

Les mer

Forventer å treffe mye hyggelige folk med høy kompetanse på arbeid i høyden

Tradisjon tro så legger vi tilrette for nettverksbygging FØR, UNDER og ETTER Høydekonferansen. Vi...

Les mer