26.nov.2021 18:44:43 | Annonsørinnhold fra Europower Partner

De kulturintelligente bedriftene vil overleve

De kulturintelligente bedriftene vil overleve

Skrevet av: Tone S. Ringstad, Founder and CEO, CULTURE INTELLIGENCE

Vi er i en brutal dagen derpå, verden har vært stengt ned i 18 mnd, bedrifter har vært i unntakstilstand og er nå endelig i gang med det neste kapittelet – «Etter pandemien». Folk kommer tilbake på kontoret, ledere har lagt planer og alle leter etter svar på det ene spørsmålet som henger over næringslivet; Hva er lurt å gjøre nå?

Vi har i 18 mnd vært i en «black swan» (Taleb, N. 2017), en hendelse som ingen kunne forestille seg, forberede seg på eller har vært i før. Det betyr at det er ikke finnes gode dreiebøker for hvordan det skal gjøres. Ettersom de fleste virksomheter har vært nedstengt i en periode på 18 mnd er det naturlig at noe er endret. Men hva? Hvordan har dette påvirket bedriftens ledere og ansatte?

Selv om det ikke enda finnes en vinnende oppskrift på hva man skal gjøre, finnes det innspill til en vinnende start. Det som kan starte er orientering om hvor virksomheten nå befinner seg, hvilke nye muligheter som nå finnes i markedet og forstå de nye rammebetingelsene eksternt. Det gir føringer for virksomhetens strategi. Når den er etablert, kommer diskusjonen om hva som må etableres av nye måter å bruke kunnskap på, behov for ny teknologi og prosesser for å samarbeide og nye hoder for å bygge selskapet videre. Da handler det om kultur.

Kultur er systemet som forbinder strategien med folka i organisasjonen. Strategien bestiller noen viktige drivere som må prioriteres av medarbeidere, ledere og team i organisasjonen. Det kan være innovasjon, relasjon, bærekraft eller kundeservice. Dette er føringer for hvordan bedriften skal jobbe sammen og levere i henhold til strategien. Så er det i alle virksomheter en forskjell mellom den kulturen som faktisk finnes og som folk lever i hver dag, og den kulturen som strategien krever. Dette kultur gapet blir en kostbar friksjon i effektiv leveranse til kundene, og vil forsinke og fordyre driftsresultat. Når dette gapet blir for stort, går prosesser og leveranser så sakte og med så dårligere kvalitet at det blir lite motiverende og får en selvforsterkende negativ spiral. Til slutt rammer det omdømme og merkevaren på sikt.

culture check

Dette er spesielt viktig nå som alle bedrifter leter etter en riktig vei tilbake etter pandemien. Her er de områdene som er viktig for lønnsomheten som påvirkes av kultur:

 • Engasjerte medarbeidere er mer lønnsomme, både fordi de jobber mer og mer effektivt mot samme mål. De bruker mindre tid på omveier. Kanskje vil hver medarbeider gi litt mer, istedenfor å henge ved kaffemaskinen eller gå hjem litt før.
 • En godt definert kultur som passer til strategien, gir sterkere eierskap til det samme. Medarbeidere jobber mer fokusert sammen, sparer kanskje hver medarbeider en time i uken på å være samstemt med de andre
 • Hvis markedet endrer seg, må bedriften endre seg. Kulturendring må da skje raskt, uten fordyrende prosesser og frustrasjon. Kulturer som er trent til å snu seg rundt har en fordel, fordi de vil korte ned tiden det tar å bli lønnsomme igjen. Kanskje kan bedriften spare inn noen viktige uker i en endringsprosess fordi de unngår mye støy og sterke motkrefter
 • Når leder skal jobbe tverrfaglig vil de være avhengig av at ulike faglige team som skal jobbe sammen. Da trengs at alle etterlever de samme verdiene og forstår kulturen på samme måte. Hvis ikke vil de ønske å fortsette å jobbe som de gjorde i sine gamle team, og tverrfaglige prosjekter blir da vanskeligere og dyrere. Her kan bedriften øke effektiviteten pr medarbeider ved at de har samme verdigrunnlag
 • I rekruttering er det to ting som er viktigere enn alt; at kandidatene er det de utgir seg for og passer inn i systemet, og at onboarding går så fort som mulig, ettersom de går for halv maskin til de er inne i sitt nye team på ordentlig, får tillit og kan ta på seg oppgaver. Da vil kultur-type være en presis måte å forstå både kandidat og rekrutterende team på og forkorte onboardingstiden
 • I lederteam er det avgjørende at ledere har et tankesett og etterlever verdier som gjør at strategien blir forstått, prioritert og levert. Det betyr at nødvendige strategiske nye områder blir trent og gjennomført når det trengs. I endringsdyktige kulturer er tiden vesentlig kortere for å få en endring institusjonalisert.

Økonomisk gevinst av en kultur som passer til det organisasjonens strategi krever er sprikende rundt målemetode, beregning og datatilfang. Det ledere imidlertid kan sette tall på for seg er tid pr medarbeider:

 1. tid brukt til frustrasjon og forvirring over den nye hybride arbeidsformen
 2. tid brukt på å samkjøre seg rundt hva strategien krever av nye måter å jobbe sammen på
 3. tid brukt på motstand mot endringer som blir initiert
 4. tid brukt på uenighet om samarbeid med «de andre» avdelingene i de tverrfaglige prosjektene
 5. tid brukt på onboarding av nye medarbeidere med et annet tankesett

Et forsiktig estimat tilsier 3-5 timer pr uke som utgjør 10-12% pr medarbeider. I tillegg kommer åpne konflikter, sykemeldinger og negativt omdømme over tid.

Tre tiltak for å komme raskt opp i fart igjen med effektiv verdiskapning

 1. Start med å identifisere hvilken kultur dere faktisk har. Det er gjort på en time gjennom en Kultur Hackathon
 2. Bruk en strategisk kulturkode eller en Hybrid kulturkode som kan identifisere hvilke elementer i deres kultur som dere har nytte av, og hvilke elementer som kan være til hinder. Kulturkoden bygger dere med å identifisere viktige elementer i strategien som organisasjonen må jobbe sammen om
 3. Engasjer alle ansatte i en strukturert Kultur Kafé for å finne praktiske tiltak som virker for å forbedre måten dere jobber sammen på

Kultur har lenge vært en udefinerbar faktor, gjemt bak «gutfeeling» og antagelser om hvordan organisasjonen faktisk er. Ofte har det hengt fine ord på veggen som har styrket antagelsene om hva som er sant, selv om alle egentlig vet at det ikke er helt sånn. Dette skaper bare større forvirring om hva som er den virkelige kulturen. Kontinuerlig fokus på kultur som gir en presis innsikt i hvilken kultur som til enhver tid finnes og hvordan den utvikler seg i forhold til det som strategien eller endringsprosjektene krever. Kultur er like viktig som kontinuerlig oversikt over finansiell kapital og markedsinnsikt. Når alt kommer til alt er det humankapital som avgjør om markedet vinnes og om finansielle mål dermed blir nådd. Kulturintelligente bedrifter vil bli vinnerne i denne uforutsigbare ettervirkningen av pandemien. Ikke fordi det er en trend, men fordi det vil øke bedriftenes lønnsomhet og bærekraft.

Skrevet av:
Tone S. Ringstad
Founder and CEO
CULTURE INTELLIGENCE

Flere poster

5 råd fra erfarne til yngre ledere

Etter å ha jobbet tett på ledere og ledergrupper i mange år, er det interessant å legge merke til...

Les mer

Hva vil du jeg skal bidra med på dette møtet?

Flere undersøkelser viser at inntil halvparten av alle møter på jobben oppleves som lite effektive...

Les mer

40 sommerjobber i Lundin Energy Norway

Er du student som skal bli ingeniør, geolog, økonom eller kanskje noe innen IT eller logistikk? Vi...

Les mer