1 min read

Det er fint med en konferanse rettet mot kommunikatører innen energifeltet

Featured Image

Annika Bremvåg jobber som kommunikasjonsansvarlig ved NTNU Energi. På Europower Communication Conference deltar hun i juryen for ECC Media Awards. 

- Hva jobber du med på NTNU?

- Jeg jobber med å synlig- og tilgjengeliggjøre forskning fra NTNUs 600 energiforskere for allmennheten og beslutningstakere i politikk og næringsliv.

- Hvilke sosiale medier bruker du daglig?

- Facebook, Messenger, Twitter og LinkedIn.

- Sjekker du Facebook før frokost?

- Både ja og nei - jeg spiser ikke frokost.

- Hva mener du er den største utfordringen med tanke på kommunikasjon i en bred energibransje?

- Det er utfordrende å kommunisere energiomstillingen til allmennheten og hva den vil bety for den enkelte. Kunnskap forblir ofte i ekspertkretser, og befolkningen – dvs. vi alle - risikerer å bli påvirket av følelsesmessige, forenklete og kortsiktige betraktninger. Et eksempel for dette er den aktuelle debatten om strømpriser og alt som påvirker eller ikke påvirker dem. Får vi ikke med befolkningen i energiomstillingen vil vi ikke lykkes. Så vi kommunikatører som sitter i bedrifter, departementer, frivillige organisasjoner, media, forskningsinstitutter og universiteter må jobbe sammen i produksjon og distribusjon av informasjon som forklarer og fremmer en bærekraftig energiomstilling.

- Har du deltatt på ECC tidligere?

- Nei, så jeg ser veldig fram til å møte mange dyktige «energiske kommunikatører»!

- Hva er din forventning til ECC 2022?

- Jeg håper på spennende foredrag og debatter, inspirasjon og oppdatering, og ser fram til å møte flotte folk. Det er fint med en konferanse rettet mot kommunikatører innen energifeltet.

- Nevn en fun fact om deg selv

- Jeg har så langt ikke møtt noen andre som klarer å stoppe å hikke ut av ren viljestyrke. Noen andre der ute som har stålkontroll over mellomgulvet sitt?

--

Tradisjon tro så legger vi til rette for nettverksbygging FØR, UNDER OG ETTER Europower Communication Conference.

Du treffer Annika Bremvåg og mange flere på Europower Communication Conference den 6. april.

Gjennom konferanseintervjuer blir vi kjent med både deltakere og foredragsholdere.

Vi gjør oppmerksom på at Europower har inntekter fra konferansen.

Se hvem som er nominert til ECC Media Awards

ECC Media Awards tildeles personer eller bedrifter i en bred energibransje som har utmerket seg spesielt det siste året. Det deles ut priser innenfor...

[]

VORSPIEL til Europower Communication Conference

Europower Communication Conference arrangeres hos DNV på Høvik den 6. april. Som et vorspiel til konferansen har vi tatt en prat med Anniken Haugen...

[]