22.okt.2021 12:28:42 | Annonsørinnhold fra Europower Partner

Høydekonferansen: Ser frem til å møtes fysisk igjen!

Høydekonferansen: Ser frem til å møtes fysisk igjen!

Tradisjon tro så legger vi tilrette for nettverksbygging FØR, UNDER og ETTER Høydekonferansen.

Først ut er Chul Christian Aamodt, komitéformann for konferansen.

Hvor jobber du, og hva jobber du med?

Jeg jobber til daglig i Europower, og her har jeg det kommersielle ansvaret. 

Hva mener du er den største utfordringen med tanke på sikkert arbeid i høyden?

Jeg har vært i bransjen lenge, både som tilbyder av kurs, som styremedlem i AAK Safety, foredragsholder på Høydekonferansen og som komitéformann på Høydekonferansen.

Med dette som bakteppe, mener jeg at det er en stor utfordring at det fortsatt er mange aktører som jobber i en gråsone der man ikke har den kompetansen og erfaringen som er nødvendig for å kunne utføre arbeidet trygt og sikkert. Jeg mener det bør vies langt større oppmerksomhet til kursing av ansatte. 

Har du deltatt på Høydekonferansen tidligere?

JA! Første gang var i Åndalsnes da jeg ble invitert som foredragsholder. Etter dette har jeg også vært konferansier og sittet i programkomitéen.

Fra 2014 overtok enerWE ansvaret for Høydekonferansen, og i 2021 fusjonerte enerWE med Europower. Så nå løfter vi konferansen videre i nytt selskap.

Hva er din forventning til Høydekonferansen 2022?
Jeg forventer å tillegne meg verdifull erfaring fra mange av de dyktige foredragsholderne som deler av sin erfaring på konferansen.

Og etter en lang tid på hjemmekontor, så gleder jeg meg stort til å treffe bransjen igjen. 

Se konferanseprogrammet

Flere poster

Forventer å treffe mye hyggelige folk med høy kompetanse på arbeid i høyden

Tradisjon tro så legger vi tilrette for nettverksbygging FØR, UNDER og ETTER Høydekonferansen. Vi...

Les mer

Høydekonferansen har alltid hatt et godt program.

Tradisjon tro så legger vi tilrette for nettverksbygging FØR, UNDER og ETTER Høydekonferansen. Vi...

Les mer

Vi bruker eksplosive kutteladninger for å ta ut linjespenn mellom høyspenningsmaster

Tradisjon tro så legger vi tilrette for nettverksbygging FØR, UNDER og ETTER Høydekonferansen. Vi...

Les mer