26.okt.2021 20:09:29 | Annonsørinnhold fra Europower Partner

Det jeg ser på som den største utfordringen med sikkert arbeid i høyden er gjerne mentaliteten

Det jeg ser på som den største utfordringen med sikkert arbeid i høyden er gjerne mentaliteten

Tradisjon tro så legger vi tilrette for nettverksbygging FØR, UNDER og ETTER Høydekonferansen. Vi har tatt en prat med Samuel Poudroux.

Hvor jobber du, og hva jobber du med?

Jeg jobber som ingeniør i NORCE AS, Norwegian Research Centre, på avdelingen Ullrigg Test Centre. NORCE er et konsern bestående av mange ulike disipliner innen forskning, men min avdeling er spisset mot å tilby olje- og gassektoren et testmiljø for å kunne verifisere utstyr som skal benyttes i alle slags faser av en oljebrønn. Det være seg downhole tools, surface / subsurface-utstyr eller maskiner / software på riggen.

Vi har en fullskala borerigg stående på land utenfor Stavanger sentrum, Ullrigg, hvor vi har flere brønnbaner som kan simulere miljøer en finner offshore. Min arbeidshverdag er variert og spenner seg bl.a. fra å være boredekksarbeider til å drive praktisk forskning på P&A-teknologi og løsninger for å bedre forståelse og applikasjon på dette feltet for fremtiden (Plug and abandonment).

Hva mener du er den største utfordringen med tanke på sikkert arbeid i høyden?


Det jeg ser på som den største utfordringen med sikkert arbeid i høyden er gjerne mentaliteten.

Vi vet alle hvor vi kan finne verktøyene og løsningene for å gjøre jobben sikkert, men det stopper kjapt dersom holdningen ikke er tilstede. «Skal bare tankegangen» er dessverre i levende live mange steder.

Et varierende kunnskapsnivå om temaet vil jo også i noen tilfeller trekke opp eller ned sluttproduktet, så det er klart kursing og opplæring er nødvendig.

Har du deltatt på Høydekonferansen tidligere?

Jeg har aldri deltatt på Høydekonferansen før så jeg ser frem til å delta i år og få et innblikk i hvordan de proffe tilnærmer seg dette vidtomspennende temaet.

Hva er din forventning til Høydekonferansen 2022?

Håper på å kunne gå derfra med ny lærdom og inspirasjon til å løfte rutiner og praksis i arbeidshverdagen hos oss.

Se konferanseprogrammet

 

Topics: Deltakere

Flere poster

Endelig skal jeg se og snakke face to face med de jeg har korrespondert med kun på e-post og telefon de siste to årene

Tradisjon tro så legger vi tilrette for nettverksbygging FØR, UNDER og ETTER Høydekonferansen. Vi...

Les mer

- Den største utfordringen er «skal bare mentalitet»

Tradisjon tro så legger vi tilrette for nettverksbygging FØR, UNDER og ETTER Høydekonferansen. Vi...

Les mer

Har vært så heldig og kunne delta på dette siden 2009, en nyttig og spennende arena der alle bransjer kan møtes og utveksle erfaring.

Tradisjon tro så legger vi tilrette for nettverksbygging FØR, UNDER og ETTER Høydekonferansen. Vi...

Les mer