22.mai.2022 21:59:58 | Annonsørinnhold fra Europower Partner

Analyse eller handling?

Analyse eller handling?

Det er et stort dilemma at det i kunnskapssamfunnet er overflod av nettopp kunnskap, som kan gjøre oss handlingslammet. Det er så lett å møte et hvert nytt problem med krav om mer kunnskap og mer analyse. Hvis du er opptatt av å øke gjennomføringskraften i din organisasjon, må du huske at det ofte finnes et alternativ til analyse: Handling.

Mange ganger vet vi mer enn nok til å begynne å gjøre noe. Vi trenger ikke alltid mer analyse. Det første skrittet er å utvikle evnen til å skille ulike situasjoner fra hverandre: Når trenger du en analyse og mer kunnskap – og når trenger du handling basert på den kunnskapen du allerede har? Flere ledere blir overrasket over konsekvensen av bare å stille dette spørsmålet i ledergruppen eller avdelingen.

Å velge handling fremfor analyse, er ikke det samme som å velge en omtrentlig tilnærming. Det er å bruke den kunnskapen som er tilgjengelig, til å gjøre de beste vurderingene i situasjonen. Spørsmålet er: Vet du nok til at du kan stole på resultatet? Ofte er svaret ja. Deretter tar man små skritt og følger nøye med på konsekvensene. Kursen justeres om nødvendig underveis. På den måten kan du komme langt av sted, før en tradisjonell analytisk tilnærming har levert resultater over hodet.

En leder brukte handlingstilnærmingen til å komme i gang med to vanskelige samtaler med sine medarbeidere. Han hadde utsatt det i 6 måneder, og begrunnet utsettelsen med at han trengte mer kunnskap. «Er du sikker på det?», var tilbakemeldingene han fikk fra prosesslederen og et par andre i gruppen. De mente at det var viktig å gjennomføre en samtale raskt, for nettopp å skaffe seg mer informasjon. Etter 30 minutter i nettverksgruppen var planen klar: Vedkommende hadde planlagt i detalj de to samtalene, og de skulle gjennomføres dagen etter.

Etter fire uke kom en svært fornøyd leder tilbake. Den ene saken var ferdig avklart. Samtalen hadde vært en befrielse for begge parter. Det var overhodet ikke behov for mer kunnskap for å løse saken. De fant løsningen mer eller mindre over bordet. Den andre saken var litt mer krevende, men også der var det fremdrift og vilje til å finne en løsning.

Kort oppsummert:

- Aksjon
Hvis du er i tvil, velg handling fremfor analyse. Ta små skritt av gangen og følg med på konsekvensene.

- Resultat
Totalt sett betydelig økt gjennomføringskraft, men du må akseptere noen feil innimellom.

Husk: Godt gjort er bedre enn godt sagt. Det er ikke det å forstå poenget i bloggposten ovenfor som er vanskelig, men å prøve det ut i praksis i din egen hverdag for å se om deg funker for deg.

 


Bloggposten ble først publisert på erfaringsbasertledelse.no, og er publisert med tillatelse fra Olav Johansen. Det opplyses om at Olav Johansen er aksjeeier i Europower AS.

Flere poster

De kulturintelligente bedriftene vil overleve

Skrevet av: Tone S. Ringstad, Founder and CEO, CULTURE INTELLIGENCE

Vi er i en brutal dagen derpå,...

Les mer

Hva vil du jeg skal bidra med på dette møtet?

Flere undersøkelser viser at inntil halvparten av alle møter på jobben oppleves som lite effektive...

Les mer

5 råd fra erfarne til yngre ledere

Etter å ha jobbet tett på ledere og ledergrupper i mange år, er det interessant å legge merke til...

Les mer