Nov 19, 2022 6:20:08 AM | Annonsørinnhold fra Europower Partner

Resultatet er at mange opplever «Excel-helvete» når data fra flere kilder skal kobles sammen

Resultatet er at mange opplever «Excel-helvete» når data fra flere kilder skal kobles sammen

Den 22. november samles teknologioptimister og IT-beslutningstakere i energibransjen på Energibransjens IT-konferanse. Her står nettverksbygging og problemløsing i fokus. 

Alf Inge Johansen fra BI Builders har meldt seg på konferansen, og her kan du bli bedre kjent med han.

- Hva jobber du med?

- Jeg jobber i BI Builders med ansvar for salg bl.a. til energibransjen. BI Builders er et programvarehus som har utviklet Xpert BI, et verktøy for datavarehus automasjon.

- Har du en fun fact om deg selv?

- Jeg har jobbet i bransjen siden 1980 med roller innen operativsystem vedlikehold og programmering, markedsførings og salgsledelse. Jeg har bl.a. forelest i datakommunikasjon ved Distriktshøyskolen i Stavanger, men dette var før Internett ble allment tilgjengelig, så barna mine lurer på hva jeg snakket om da 😊😊

- Hva mener du er de største utfordringene på IT i energibransjen?

- Som i de fleste andre bransjer finnes data lokalisert i ulike systemer (siloer) som mangler gode integrasjoner. Resultatet er at mange opplever «Excel-helvete» når data fra flere kilder skal kobles sammen som grunnlag for rapportering og analyse eller at data skal deles. Det brukes store ressurser på tilgjengeliggjøre data innen de ulike forretningsområdene hver for seg, uten en helhetlig tanke om å etablere en felles dataplattform (en sannhet) med kvalitetssikrede data som er felles for hele bedriften.

- Hva er de viktigste tiltakene for å løse disse utfordringene?

- Det er krevende å bygge en moderne og fremtidsrettet data- og
analyseplattform. Det finnes en mengde ulike strategier og verktøy for å løse denne utfordringen, og - dette er kanskje også noe av problemet. Å velge tekniske komponenter er relativt enkelt, men bare én del av oppgaven.

- Jeg mener at det er helt kritisk å definere metoden en ønsker å jobbe etter. Metoden er nødvendig for at å standardisere arbeidsmåten, håndtere kompleksitet og begrenset tilgang på ekspertressurser, for å kunne utføre mer av jobben internt med færre eksterne konsulenter og for å møte et økende press på å redusere driftskostnader innen IT. Automatisering og standardisering er alltid et sentralt tema for enhver bedrift. Moderne data automatiseringsverktøy bidrar til å redusere behovet for utviklingsressurser, fjerner enkeltmannsrisiko, muliggjør raskere endringer, effektiviserer vedlikehold og drift, og øker tilgjengeligheten av kvalitetssikrede data i bedriften.

- Hva er din forventning til konferanse?

- Min forventning er å bli kjent med aktører i bransjen og lære om utfordringer og behov knyttet til digitalisering og anvendelse av data i forretningsdriften.

• Hvilket merke var din første datamaskin?

- Privat Commodore 64, professjonelt IBM PC.

Du treffer Alf Inge og 200 andre teknologioptimister på Energibransjens IT-konferanse den 22. november.

Konferanseprogram og påmelding

Flere poster