28.feb.2022 11:45:32 | Annonsørinnhold fra Europower Partner

KAEFER Energy hadde løsningen på kundens utfordring

KAEFER Energy hadde løsningen på kundens utfordring

(Bilde: Kenneth Askeland, prosjektleder for KAEFER Energy på Mongstad og Roger Nordskag, produksjonsleder for KAFER Energy)

 - En historie om hvordan ISO-bransjen er i endring

 Kunnskapsutveksling og samarbeid kan bidra til store framskritt som gir gevinst for alle parter – både for den som deler og den som mottar kunnskap og erfaringer. Dette har KAEFER Energy fått oppleve, og kan nå fortelle om en bransje i endring.  

 

KAEFER Energy er en del av et internasjonalt konsern hvor en viktig målsetning nettopp er å dele «beste praksis» på tvers av landegrenser. Nylig har søsterselskapet i Australia delt en innovativ metode som KAEFER Energy nå har tatt i bruk på Mongstad. KAEFER Energy er den første i Europa som har tatt i bruk slikt utstyr. 

 

Metoden har resultert i betydelige besparelser, lavere energiforbruk og økt grad av HMS, samt mer forutsigbarhet og bedre kontroll av denne typen arbeid. Den nye måten å jobbe  står i kontrast til hvordan man gjorde arbeidet før og markerer en endring i ISO-bransjen. Løsningen som selskapet  har tatt i bruk, har vært etterlengtet og de gjør seg nå klare til å øke kapasiteten.  

 

Fra revisjonsstansjobb til vanlig vedlikeholdsarbeid 

Den nye arbeidsmetoden KAEFER Energy nå bruker på Mongstad, er tilknyttet avisolering av kalde rør, som siden skal isoleres på nytt. Tar man av isolasjonen på rørene mens de er i drift, vil det umiddelbart dannes et lag med is på utsiden av rørene på grunn av fuktigheten i atmosfæren, forklarer Roger Nordskag, produksjonsleder for KAFER Energy. For å unngå isdannelse og dermed også være i stand til å reparere eventuelle korrosjonsskader før rørene isoleres på nytt, bruker man en maskin som produserer ekstremt tørr luft (KAEFER Low Humidity System -KLHS). Enkelte av rørene har temperaturer helt ned i -160° grader.  Nordskag forteller videre at dette er grunnen til at utskifting av isolasjon på kalde rør tidligere vært en vedlikeholdsjobb som kun har funnet sted under såkalte revisjonsstanser (RS-stanser), og dermed vært en vanlig RS-jobb. Dette har KAEFER Energy forandret på – nå kan isolering av rør gjøres når som helst, uten driftsstans.   

 

En RS-stans på Mongstad gjennomføres en gang hvert fjerde år og går over ca. 1-2 måneder. Vedlikeholdet er avgjørende for at anlegget kan ha full produksjon de neste fire årene, forteller Nordskag. Å stenge ned driften på Mongstad betyr at kunden, Equinor, mister betydelige inntekter hver dag. Konsekvensene er store dersom en RS-stans blir langvarig.  som isolering av kalde rør ikke lenger er en RS-jobb, kan RS-stansen kortes ned noe. De som eier anlegget (Equinor) oppnår derfor betydelige besparelser med den nye metoden til KAEFER Energy.  

 

«Kunden er glad for alle jobber man kan gjøre utenom RS-stans, slik at de kan konsentrere seg om det aller viktigste.» Roger Nordskag.  

 

IMG_1738

Rørene inspiseres og tilstanden på røret vurderes på stedet, slik at våre fagfolk raskt kan re-isolere rørene. Disse rørene isolert med med cryogel og GRP.

 

Flere positive ringvirkninger – systematisk, sikkert og med miljøgevinst  

Fordelene med KAEFER Energy sin nye arbeidsmetode for vedlikehold av kalde rør er mange, også utenom de økonomiske. Ved at arbeidet nå har gått fra å være en RS-jobb til å bli en vanlig vedlikeholdsjobb man kan gjøre når som helst, blir man mer fleksibel, ifølge Kenneth Askeland, prosjektleder for KAEFER Energy på Mongstad. Man kan planlegge arbeidet og gjennomføre det på en systematisk måte, når som helst. Dermed kan jobben gjøres oftere og mer metodisk, slik at man får standardisert arbeidsprosessen i høyere grad. Dette har positive virkinger på sikkerheten for de ansatte.  

 

Man trenger heller ikke like mange folk på anlegget samtidig som man gjorde før. Askeland forteller at når færre folk kan gjøre jobben over noe lengre tid, fører det til ytterlig tryggere arbeidsrammer for de ansatte. Dessuten tilrettelegger dette for at man kan jobbe under normale arbeidstider og at man kan inkludere rotasjoner, noe som er mer krevende å få til under kortperiodearbeid. Askeland påpeker i tillegg at stressmomentet er mindre nå som dette ikke er en RS-jobb, hvilket også påvirker HMS-nivået i positiv grad.   

 

Å kunne bytte isolasjon når en ønsker, - og ikke når det kommer en revisjonsstans, viser seg også å gi en miljøgevinst. Tidligere har en revisjonsstans vært for kort til å skifte isolasjon på alle rør hvor det egentlig har vært behov. Nå som man ikke har tidsbegrensing på dette vedlikeholdet, har man oppdaget hvor stort dette behovet faktisk har vært, forteller Nordskag. I de verste tilfellene har man ikke hatt effekt av isolasjonen, da den har vært i så dårlig stand. Dette har tidligere ført til betydelige energitap. Når man nå får byttet isolasjon kontinuerlig, hindrer man mye av energitapet.         

 

«Så her har KAEFER Energy fått til noe stort og vi håper å kunne ta dette prosjektet til neste steg.» Roger Nordskag.  

 

PB120298 

IMG_7391

 

En endring i ISO-bransjen – innovasjon i fokus  

Som beskrevet ovenfor, har KAEFER Energy sin nye arbeidsmetode for vedlikehold ført til vesentlige forandringer i måten man jobber på. De sentrale endringene består av tryggere, mer kontrollert og mer effektivt arbeid. Til sammen demonstrerer dette hvordan ISO-bransjen er i ferd med å skifte kurs. Ifølge Kenneth Askeland, ser man stadig vekk initiativ til endring, ikke bare på utførelse av arbeid, men og på prosjektstyring.  

 

«Og man hører mye om digitalisering og robotisering, så noe er absolutt på gang».         Kenneth Askeland.  

 

Roger Nordskag trekker fram den nye arbeidsmetoden som eksempel når han fremhever at nye miljøvennlige løsninger er viktig å tørre og satse på. KAEFER Energy satser bevisst på innovasjon og ny teknologi for å sikre arbeid og vokse som selskap, samt fordi det er mange utfordringer innen bransjen som må tas tak i. De har ifølge han satt seg som mål å være et av de selskapene i bransjen som satser mest på innovasjon. 

 

«Man er nødt til å fornye seg og tenke innovativt for å henge med på det som skjer i bransjen.» Roger Nordskag 

 

 lærer søsterselskapet i Australia av KAEFER Energy Norge 

Så tilbake til hvordan det hele startet, og hvilke resultater samarbeidet har gitt. KAEFER i Australia utviklet den nye isoleringsmetoden for rør for flere år siden, forteller Nordskag. De hadde opplæring med søsterselskapet i Norge, noe som foregikk digitalt grunnet pandemien. KAEFER Energy tok denne utfordringen på strak arm og sammen har man tatt prosjektet til et nytt nivå. Nå i etterkant innrømmer Kenneth Askeland, at det var sprekt og modig satset når en tar situasjonen man hadde ved prosjektstart i betraktning. Resultatet av tett dialog på tvers av landegrensene underveis i prosjektet, gjør at KAEFER i Australia nå lærer av erfaringene man har gjort i Norge.  

 

«Australierne er imponert av oss når de ser hva vi har fått til – vi har oppnådd en god systematikk og kan bruke maskinen på store områder.» Roger Nordskag  

 

I Australia hadde man nemlig bare brukt arbeidsmetoden i mindre skala, mens man i Norge bruker KLHS-maskinen til å bytte isolasjon på hele rørsystem. I Australia prøver man nå å få til det samme. For KAEFER er dette en vinn-vinn-situasjon i begge retninger, konkluderer Roger.  

IMG_1728

 PB100238

Renoveringsområdet utstyres med habitat i tillegg til en maskin som produserer ekstremt tørr luft (KAEFER LowHumiditySystem-KLHS), og som dermed vil eliminerer all fukt i rommet.

 

Framtidsutsikter – økt satsing  

Ut ifra testing man har gjort så langt, virker prosjektet veldig lovende, og en opptrapping er allerede planlagt. Mongstad er det eneste anlegget i Norge hvor man benytter KLHS-maskinen foreløpig, men her er en plan for dobling av kapasiteten satt i gang, forteller Nordskag. Neste steg for KAEFER Energy vil være å ta i bruk metoden ved flere anlegg. Ifølge Nordskag vet man at lignende behov eksisterer på andre anlegg og plattformer i Norge, så KAEFER Energy ønsker å utvide kapasiteten sin. Med andre ord er endringene i ISO-bransjen noe vi høyst sannsynlig vil merke mer til i tiden som kommer.  

 

KAEFER Energy logo

 

Flere poster

KAEFER Energy rydder strendene!

Pandemien tok en periode ifra oss noe av det viktigste vi har, nemlig muligheten til å møtes....

Les mer

Eventyret Martin Linge

Martin Linge Hook Up-prosjektet

Martin Linge ligger 45 minutter utenfor Bergen og er en stor...

Les mer