17.aug.2022 14:15:55 | Annonsørinnhold fra Europower Partner

Vi bruker eksplosive kutteladninger for å ta ut linjespenn mellom høyspenningsmaster

Vi bruker eksplosive kutteladninger for å ta ut linjespenn mellom høyspenningsmaster

Tradisjon tro så legger vi tilrette for nettverksbygging FØR, UNDER og ETTER Høydekonferansen. Vi har tatt en prat med Jarle Bøckman som skal holde foredrag på konferansen.

Hvor jobber du, og hva jobber du med?

Jeg jobber som prosjektleder spesialoppdrag i rivningsentreprenøren AF Decom AS.

Jeg leder her en gruppe som på litt dårlig norsk tilbyr tjenester innenfor Explosive Services

Våre fokusområder er strukturelle sprengningsarbeider i stål og betong, i tillegg til eksplosiv sanering, søkshund, robotikk, skredutløsinger, FoU mm.

Hva skal du holde foredrag om på årets Høydekonferanse?

I foredraget mitt skal jeg presentere en metode som vi har benyttet i flere senere prosjekter, hvor vi bruker eksplosive kutteladninger for å ta ut linjespenn mellom høyspenningsmaster.

I tillegg til flere andre positive HMS effekter, reduserer metoden også betraktelig entrings-behovet i mastene i forbindelse med fjerningen av linjene.

Hva er de største utfordringene du ser knyttet til sikkert arbeid i høyden?

Utfordringer vi ser i vår hverdag relatert til arbeid i høyden er ferskvare kompetanse, beredskap i utførelsen og vedlikehold av materiell.

Vi har i denne sammenhengen lykkes godt med å samle arbeids-felleskap og dannet team med «høy-intensiv» kompetanse på hver sine fagfelt.

Hvilke forventninger har du til å årets Høydekonferanse?

I den forbindelse har jeg forventinger om at Høydekonferansen er en arena for å koble sammen fag, kompetanse, miljøer og erfaring, for også på dette feltet, å nå vårt felles mål, om en trygg arbeidshverdag.

---

Du treffer Jarle Bøckman og mange flere på Høydkonferansen!

Se konferanseprogrammet

 

Flere poster

Høydekonferansen har alltid hatt et godt program.

Tradisjon tro så legger vi tilrette for nettverksbygging FØR, UNDER og ETTER Høydekonferansen. Vi...

Les mer

Forventer å treffe mye hyggelige folk med høy kompetanse på arbeid i høyden

Tradisjon tro så legger vi tilrette for nettverksbygging FØR, UNDER og ETTER Høydekonferansen. Vi...

Les mer

Høydekonferansen: Ser frem til å møtes fysisk igjen!

Tradisjon tro så legger vi tilrette for nettverksbygging FØR, UNDER og ETTER Høydekonferansen.Først...

Les mer