24.okt.2021 19:16:30 | Annonsørinnhold fra Europower Partner

Forventer å treffe mye hyggelige folk med høy kompetanse på arbeid i høyden

Forventer å treffe mye hyggelige folk med høy kompetanse på arbeid i høyden

Tradisjon tro så legger vi tilrette for nettverksbygging FØR, UNDER og ETTER Høydekonferansen. Vi har tatt en prat med Robert Cowburn.

Hvor jobber du, og hva jobber du med?

Jeg jobber som produktsjef i Melbye Skandinavia, med hovedkontor på Skedsmo. Jeg har snaue 20 års erfaring med arbeid i høyden og bruk av fallsikring, i tillegg til å ha hatt klatring som hobby.

Hva mener du er den største utfordringen med tanke på sikkert arbeid i høyden?

Den største utfordringen er kompetansen til brukerne av fallsikring. De får svært begrenset opplæring og er i stor grad overlatt til seg selv bortsett fra de årlige lovpålagte kursene som er bransjerelaterte.

Har du deltatt på Høydekonferansen tidligere?

Nei, aldri.

Hva er din forventning til Høydekonferansen 2022?

Jeg forventer å treffe mye hyggelige folk med høy kompetanse på arbeid i høyden, og håper på mye gode diskusjoner og gjennom det øke egen kompetanse 😊

Se konferanseprogrammet

Topics: Deltakere

Flere poster

Høydekonferansen har alltid hatt et godt program.

Tradisjon tro så legger vi tilrette for nettverksbygging FØR, UNDER og ETTER Høydekonferansen. Vi...

Les mer

Høydekonferansen: Ser frem til å møtes fysisk igjen!

Tradisjon tro så legger vi tilrette for nettverksbygging FØR, UNDER og ETTER Høydekonferansen.Først...

Les mer

Det jeg ser på som den største utfordringen med sikkert arbeid i høyden er gjerne mentaliteten

Tradisjon tro så legger vi tilrette for nettverksbygging FØR, UNDER og ETTER Høydekonferansen. Vi...

Les mer