ENERGI­KALENDEREN

VIKTIGE MØTEPLASSER I EN BRED ENERGIBRANSJE

 

REGISTRER DITT ARRANGEMENTWorkshop: Forsyningssikkerhet


Om arrangementet

Tirsdag 23. august arrangeres workshop 6 i serien "Energikrisen i Europa". Denne gangen er tema 'Forsyningssikkerhet'.

Høye energipriser i Europa gir høye strømpriser i Norge. Tilgangen på ren og konkurransedyktig energi er viktig for norsk energiomstilling og framtidig velferd. Målet med workshopserien er å diskutere og systematisere det tverrfaglige faktagrunnlaget innenfor tematikken, for å gi vitenskapsbasert rådgivning til politikken fremover.

Se opptak fra tidligere workshops på https://www.ntva.no/workshopserie-energikrisen-i-europa/


Program

Foreløpig program:

  • Forsyningssikkerhet for elektrisitet på veien mot nullutslippssamfunnet, Gerd Kjølle, FME CINELDI
  • Hvordan bidrar vannkraften til forsyningssikkerheten (energi og effekt)
  • Fleksibilitetsmarked – fra lokale markeder til oppskalering
  • Fleksibilitet som systemtjenester – hvilke behov ser vi for fleksibilitet
  • Mikronett og lokale energisamfunn – vil folk bli mer selvforsynte?
  • Vi går mot en strammere effektbalanse for kraft


Påmelding

Klikk her for påmelding.


 

Europower.no har mer enn 3.800 digitale abonnenter

3051561

Registrer ditt arrangement

Hold oversikt over arrangementene i bransjen for å unngå møtekollisjon

811855

Markedsfør ditt arrangement

Bestill markedsføringspakke for ditt arrangement 

3286792

Book møte med Europower Partner

Finn ledig tid i vår kalender for et innledende møte!