ENERGI­KALENDEREN

VIKTIGE MØTEPLASSER I EN BRED ENERGIBRANSJE

 

REGISTRER DITT ARRANGEMENTRegionalnettsdagene


Om arrangementet

Øk din kunnskap innen beredskap, prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av regionalnett og stasjonsanlegg. Møt kolleger som jobber med det regionale distribusjonsnettet.


Program

Gjennom en rekke spennende foredrag får du ny kunnskap om prosjektering, drift og vedlikehold av regionalnett og stasjonsanlegg. På Regionalnettsdagene får du ta del i kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom netteiere. Dette får vi til gjennom både teoretisk og praktisk orienterte foredrag fra aktører i bransjen.

Årets hovedtemaer er:
- Overordnet blikk på nettutviklingen
- 3D-modellering i prosjektering
- Standardisering av anleggsutførelse
- Etterlevelse av regelverk
- Fremtidens utfordringer

Regionalnettsdagene er i år en del av Nettverksuken!


Påmelding

Klikk her for påmelding.


 

Europower.no har mer enn 5.000 digitale abonnenter