ENERGI­KALENDEREN

VIKTIGE MØTEPLASSER I EN BRED ENERGIBRANSJE

 

REGISTRER DITT ARRANGEMENTProduksjonsteknisk konferanse (PTK) 2023


Om arrangementet

Velkommen til PTK i Trondheim

Sammen med årets hovedpartner NTE gleder vi oss til å se deg på PTK23 i Trondheim 13.-15. mars 2023 til lærerike innlegg, gode diskusjoner, mingling i fellesarealer og trivelige middager med underholdning for hele bransjen!

Hvem er konferansen for?: 

  • Fagpersoner innen fornybar produksjon; dam og vassdragsteknikk, elektro, maskin, vind og digitalisering.
  • Drifts- og vedlikeholdspersonell, fagansvarlig ingeniører, produksjonsplanleggere og rådgivere.
  • Ledere, prosjektledere, aktører innen FoU, forretningsutviklere og aktører innen rammebetingelser for næringen
  • Leverandører, konsulenter og høyskole- og universitetsmiljøer til fornybarbransjen.

Oppdrag: Mer kraft!

Norsk vannkraft har aldri vært så viktig som det den var i 2022. Og slik fortsetter det i 2023 også: For å møte fremtidens energibehov må vi ha mer kraft og høy fleksibilitet – og nettopp dette vil være svært sentralt på årets PTK. 

Hvordan kan digitalisering bidra til mer kraft? Kan vi øke virkningsgraden til aggregatene våre, og hvilke miljøtiltak kan vi gjøre i våre vassdrag for å sikre fremtidig drift og god bærekraft? Vi tar for oss vernede vassdrag, vindkraft og havvind, og du får høre om alt fra politiske virkemidler i kraftbransjen til generatorbrytere og kjernekraft. Vannkraftbransjen er tverrfaglig, og det er også PTK. 

En samlet bransje møter utfordringene i energikrisen 

I en tid med energikrise og krig må bransjen samarbeide for å løse våre felles problemer. På årets konferanse skal vi snakke om  kraftkabler, fremtidens kraftnett og sikker deling av data på tvers av organisasjoner.  

For deg i vannkraftbransjen 

Produksjonsteknisk konferanse er årets møteplass for alle som jobber med fornybar produksjon. Tyngdepunktet er vannkraft; samtidig må mer til for å møte fremtidens energibehov. Hvis du vil få oversikten og samtidig ønsker å utvikle deg faglig, er PTK-konferansen 2023 for deg! 


Program

Mandag 13. mars 2023

Detaljert program her

09.00 - 11.30
Guidet omvisning på Vassdrags-, Vannkraft-, Elkraft- og Geologi-laboratoriet på Gløshaugen. Avreise med buss fra hovedinngangen til Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattørkaia, Trondheim kl. 09:00
 
11.30 - 12.30
Konferansen starter med lunsj på Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattørkaia, Trondheim
 
12.30 - 13.55
Oppdrag: Mer kraft! Del 1
 
13.55 - 14.25
Pause med besøk hos utstillere
 
14.25 - 16.00
Oppdrag: Mer kraft! Del 2
 
 17.00 - 19.00
Ung i bransjen arrangement (for påmeldte under 35 år)
 
19.00 - 19.30
Aperitiff i utstillerområdet
 
19.30
Middag med sponsorunderholdning
 
 

Program tirsdag 14. mars 2023

08.30 - 10.00
Parallellsesjoner
 
10.00 - 10.30
Pause med besøk hos utstillerne
 
10.30 - 12.00
Parallellsesjoner
 
12.00 - 13.00
Lunsj med besøk hos utstillerne
 
13.00 - 14.30
Parallellsesjoner
 
14.30 - 15.00
Pause med besøk hos utstillerne
 
15.00 - 16.30
Parallellsesjoner
 
16.30
Slutt på faglig program for dagen
 
18.00 - 19.00
Kraftkvinnetreff - for deg som er kvinne i fornybarnæringen
 
19.00 - 19.30
Aperitiff hos utstillerne
 
19.30
Middag (for påmeldte)
 
 

Program onsdag 15. mars 2023

08.30 - 09.50
Sesjon 3A1: Samspill i energiproduksjonen
09.50 - 10.20
Pause med besøk hos utstillerne
 
10.20 - 11.40
Sesjon 3A2: Data for mer kraft
11.20 - 11.40
Pause med besøk hos utstillerne
 
11.40 - 13.00
Sesjon 3A3:Oppdrag: Mer kraft!
 
13.00
Lunsj


Påmelding

Klikk her for påmelding.


 

Europower.no har mer enn 5.000 digitale abonnenter