ENERGI­KALENDEREN

VIKTIGE MØTEPLASSER I EN BRED ENERGIBRANSJE

 

REGISTRER DITT ARRANGEMENTNIS-direktivet Webinar


Om arrangementet

Velkommen til NIS-webinar 27. september

I en verden med et stadig økende digitalt trusselbilde og avhengigheter mot digital infrastruktur, er det behov for reguleringer som gjør oss best mulig rustet mot angrep. Stortinget behandler nå Norges første lov om digital sikkerhet, som er basert på EU-direktivet NIS1. Denne loven og EUs nylig vedtatte NIS2-direktiv vil få store konsekvenser for norske virksomheter, både når det kommer til sikkerhetstiltak og krav til dokumentasjon.   

Velkommen til gratis webinar 27. september om den nye digitale sikkerhetsloven (NIS1), samt NIS2-direktivet som er vedtatt i EU og som etter alt å dømme også vil gjennomføres i Norge. 


Program

1. Juridiske aspekter ved NIS1 og NIS2 

  • Overblikk: Hvem omfattes av digitalsikkerhetsloven og NIS2? 
  • Gjennomgang av enkelte av minimumskravene fra NIS2
  • Betydning for kommersielle kontrakter og forretningsvirksomhet

ved Andreas Gard Meyer, Advokat i Haavind 

2. Gjennomføring i praksis 

  • Hva er viktigst å prioritere akkurat nå? Om risikostyring, sikkerhetsstyring og beredskapsplaner
  • Hvordan sikre i praksis? En systematisk og proaktiv tilnærming

ved Robert Sagmo, leder for Strategisk Rådgiving i Netsecurity 

3. Hvordan sikre dine IT- og OT-systemer i leveransekjeden? 

ved Daniel Ourom-Swart, leder for industriell cybersikkerhet (OT) i Netsecurity 

4. Samtale og spørsmål

Ledet av Helene Birkeland, Head of Consulting


Påmelding

Klikk her for påmelding.


 

Europower.no har mer enn 5.000 digitale abonnenter