ENERGI­KALENDEREN

VIKTIGE MØTEPLASSER I EN BRED ENERGIBRANSJE

 

REGISTRER DITT ARRANGEMENTEnergyWorld 2024


Om arrangementet

Energibransjen er i en voldsom omvelting med fornybar energi, det grønne skiftet og effektivisering av eksisterende infrastruktur. Målet er satt, men veien frem har mange muligheter innen forskjellige energikilder: fra vindkraft, vannkraft, solceller og ikke minst oljen.

Computer Communications AS arrangerer Energyworld 2024, det 13. i rekken. Her ønsker vi å se til fremtiden for å finne ut hvor veien går og hvordan transformasjonen i den nye energi-hverdagen kommer til å slå ut. Fellesnevneren for utfordringene ligger i IT og hvordan man implementerer korrekt strategi for å sikre bærekraftige løsninger.

Det er ikke lenger bare IT i olje og gass Energyworld skal ta for seg, nå flyttes fokuset til hvordan IT kan være med å bestemme veien videre, hvordan en lang erfaring kommer til nytte med nye teknologier og hvordan IT er broen til alternative energikilder.

Det handler om prosesser, teknologi og IT-ansvar, og Energyworld er den selvsagte møteplassen for alle med en strategisk interesse for å utveksle ideer om teknologi innen energibransjen.


Program

Følg nettsiden for mer informasjon: www.energyworld.no/EW24


Påmelding

Klikk her for påmelding.


 

Europower.no har mer enn 7.000 digitale abonnenter