ENERGI­KALENDEREN

VIKTIGE MØTEPLASSER I EN BRED ENERGIBRANSJE

 

REGISTRER DITT ARRANGEMENTEnergiseminaret


Om arrangementet

Organisasjonen ble offisielt stiftet i 2013, etter at det første Energiseminaret ble avholdt våren 2012. Målet var den gang å motivere og inspirere energistudenter og skape nettverk på tvers av studiesteder. Siden da har Energiseminaret vokst og utviklet seg.

I 2014 ble Energiseminarets logo fornyet og forbedret av Erlend Storaker i Storaker Design, hvor samspillet mellom det organiske og den teknologiske delen i utvinningsprosessen av energien ble vektlagt. Den blågrønne fargen representerer fornybar energi og Norges tilknytning til vannkraft.

Fra 2015 har vi hatt temaene «Energinasjonen Norge i endring», «Energikappløpet – med framtiden som mål», «Kraft i handling», «Fra karbon til elektron», «Fossilfri velstand» og «Sjøveien til en grønn fremtid». Med foredragsholdere som Kristin Halvorsen, Marius Holm, Jørgen Randers, Rasmus Hansson, Kjell Børge Freiberg, Maren Esmark, Alf Bjørseth og Sigrid Hjørnegård, i tillegg til representanter fra Statnett, Equinor, Norwea, Fosen Vind, Asplan Viak, IFE, Hydro, NVE, Ruter, Statkraft og Energigården – for å nevne noen.

Energiseminaret er ikke bare et sted for å lære og oppdatere seg – det er også et sted for å knytte kontakter og få nye bekjentskaper. På seminaret er det studenter fra hele Norge, bedriftsrepresentanter, elever fra videregående skole og folk med ulike bakgrunner, alle med en interesse for det som rører seg i energiens verden.

Energiseminaret drives av den frivillige innsatsen til studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). De siste årene har det vært mellom 50 og 60 frivillige som har bidratt til å arrangere seminaret! Seminaret har også opplevd en stor vekst i deltagerantall – i 2017 var det 300 deltagere, og i 2018 over 400! I fremtiden håper vi at enda flere vil komme for å lære, dele erfaringer og knytte bånd. Vi inviterer alle med en interesse for energi, klima og utvikling til å dele Energiseminaret med oss!


Program

Detaljert program her.

Årets seminar blir holdt på Vitenparken på campus Ås den 15. mars.


Påmelding

Klikk her for påmelding.


 

Europower.no har mer enn 7.000 digitale abonnenter