ENERGI­KALENDEREN

VIKTIGE MØTEPLASSER I EN BRED ENERGIBRANSJE

 

REGISTRER DITT ARRANGEMENTEnergi Norge - Nettkonferansen


Om arrangementet

Nettkonferansen er en arena for for kompetanse- og nettverksbygging for ledere, planleggere, driftssjefer, nettsjefer og fagansvarlige i nettselskap, de som prosjekterer, arbeider med drift og vedlikehold, rammebetingelser, IT og/eller kunderelasjoner, og konsulenter og leverandører. Energi Norge ønsker deg vekommen til to innholdsrike dager!

Tempo og volum i den grønne omstillingen har økt betraktelig og kapasitetsutfordringene står i kø. Tiden er knapp hvis vi skal nå våre klimamål og samtidig legge til rette for ny grønn næringsvirksomhet. Vi er avhengig av mer kapasitet langt raskere enn hva vi trodde for bare noen år siden. 

Strømnettutvalget har flere forslag til hvordan bedre prosesser og forenklinger kan bidra til reduserte ledetider i forbindelse med ny nettutbygging. Hvilke tanker har departementet etter Strømnettutvalgets rapport og høringsinnspill? Hva tenker nettselskapene er løsningen for å komme "on track" med utviklingen? 

Selv om mye nytt nett må bygges er vi fremover avhengig av å utnytte dagens nett og kraftsystem bedre. Piloter på ulike fleksibilitetsløsninger har pågått i en årrekke. Er markedet og teknologien moden for utbredelse i større skala? Hva kan vi forvente av krav fra EU og hva kan vi lære av det britene? 

Fra en teknologisk evolusjon, står vi nå midt oppi en revolusjon i nettbransjen. Deling av data, teknologiutvikling og økt samhandling er viktige brikker for at taktskiftet ikke stopper opp. Dette skaper også en økt sårbarhet i forhold til cybersikkerhet i en stadig mer usikker omverden.  

Energiomstillingen krever omstilling i bransjen. Samtidig vil kunder og naturen bli påvirket av økt kraftutbygging og mer nett. Hvordan skal nettselskapene bidra til å skape en forståelse for egen rolle i denne utviklingen? Og hvordan kan regulator og myndigheter legge til rette for at nettselskapene kan bidra mest mulig effektivt i omstillingen? 

Dette er bare noen av temaene vi ønsker å diskutere på Nettkonferansen 2022. Vi ses. 

Mer info her!


Program

5-8. Desember

Fullt program her!

Sesjon 1: Hvordan navigere ut av den perfekte stormen

Tempo og volum i den grønne omstillingen har økt betraktelig og kapasitetsutfordringene står i kø. Norge har i dag dårlig tid hvis vi skal nå våre klimamål og samtidig legge til rette for ny næringsvirksomhet. Vi er avhengig av mer kapasitet langt raskere enn hva vi trodde for bare noen år siden. Hvilke tanker har departementet etter Strømnettutvalgets rapport og høringsinnspill? Hva tenker nettselskapene er løsningen for å komme "on track" med utviklingen?
 
Sesjon 2: Fleksibilitet - fra pilot til storskala(?)
I tillegg til bygging av mye nytt nett, er vi også avhengig av å utnytte dagens nett og kraftsystem bedre. Piloter på ulike fleksibilitetsløsninger har pågått i en årrekke. Er markedet og teknologien moden for utbredelse i større skala? Hva kan vi forvente av krav fra EU og hva kan vi lære av det britene?
 
Sesjon 3: Reguleringstimen
Nettselskapene er underlagt en detaljregulering, en regulering utviklet i en annen tid enn den vi akkurat nå befinner oss i. Er dagens regulering tilpasset den raske omstillingen vi nå ser i samfunnet? Økende distribuert energiproduksjon og nytt forbruk stiller nye krav til nettutviklingen. Bidrar reguleringen til at nettselskapene kan utøve sin rolle på best mulig måte for samfunnet? I tillegg til innlegg fra regulator, nettselskap og solbransjen tar vi debatten om dagens regulering er tilpasset virkeligheten vi nå befinner oss i og møter fremover.
 
Sesjon 4: HMS og bærekraft
"I Fornybar skal det være trygt å jobbe. Alle skal komme glade og friske hjem". Dette er noe vi alle jobber med hver dag hele året. Allikevel har vi en vei å gå. Hvor svikter sikkerhetsarbeidet mest? Hvilke forbedringer bør vi forvente? Med klimamål og stadig økt fokus på bærekraftsamfunnet har M'en blitt mer omfattende. Hvordan jobber nettselskapene med bærekraft og hvordan kan vi bli enda bedre.
 
Sesjon 5: Data og ny teknologi
Forbedret drift og utvikling av dagens nett fordrer samarbeid med kunde, leverandører, marked og andre energisystem. Standardiserte data og digital informasjonsutveksling er også viktige forutsetninger for at vi skal lykkes. Hvordan jobber reguleringsmyndighetene med dette, og hvordan legger nettselskapene til rette for økt innovasjon?
 
Sesjon 6: Digital sikkerhet
Forsterket trusselbilde og høyt tempo på digitalisering i bransjen gjør cybersikkerhet viktigere enn noensinne. Hvordan ser dagens og fremtidens risikobilde ut? Hvordan arbeider Telenor med digital sikkerhet? Teknologisk utvikling og digitalisering er også avhengig av tilgang til data. Harmonerer informasjonssikringen med dagens trusselbilde? Som avrunding på sesjonen inviterer vi til en ufarlig cyberquiz
 
Sesjon 7: Kunder og omdømme
Kundeservice og omdømme handler om hvordan vi møter eksisterende og nye kunder. Hvilke erfaringer kan vi høste etter seks måneder med ny nettleie. Responderer kunden på prissignalene? Hvordan kan vi tilrettelegge for en bedre kundereise allerede i første møte med nettselskapet. Kart over tilgjengelig kapasitet begynner nå å bli en viktig kommunikasjonsplattform, samtidig som det bidrar til mer effektive prosesser intern. Nettselskapene er en viktig premissleverandør for det grønne skiftet, samtidig som mange ikke vet hva nettselskapet gjør. Høye strømpriser/nettkostnader og økt utbygging kan forsterke opinionens motstand mot bransjen. Hvordan jobber BKK Nett med kunnskap og omdømme.
 


Påmelding

Klikk her for påmelding.


 

Europower.no har mer enn 4.500 digitale abonnenter

3051561

Registrer ditt arrangement

Hold oversikt over arrangementene i bransjen for å unngå møtekollisjon

811855

Markedsfør ditt arrangement

Bestill markedsføringspakke for ditt arrangement 

3286792

Book møte med Europower Partner

Finn ledig tid i vår kalender for et innledende møte!