ENERGI­KALENDEREN

VIKTIGE MØTEPLASSER I EN BRED ENERGIBRANSJE

 

REGISTRER DITT ARRANGEMENTEuropower Communication Conference


Om arrangementet

Konferansen for alle som jobber med kommunikasjon i en bred energibransje

 • Dato: 6. april 2022.
 • Tid: 10.00 - 16.00 med konferansemiddag på kvelden.
 • Sted: DNV, Høvik

Derfor møtes vi år etter år på Europower Communication Conference

Norge er en energinasjon. Derfor er det også naturlig at energi er et tema som får stor oppmerksomhet i det offentlige ordskiftet. 

 • Olje- og gassbransjen møter stor motstand
 • Vindkraft på land og også til havs møter stor motstand
 • Eksport og import av strøm gjennom utenlandskabler møter stor motstand
 • Vannkraften møter motstand og kommentarfeltene flommer over av sinne i en tid der høye strømpriser rammer vanlige folk
 • Solkraften møter motstand 
 • Kjernekraft møter motstand og ingen politiske partier ønsker å løfte dette inn som et alternativ 
 • CCS møter motstand

ECC har blitt arrangert hvert år siden 2014, med unntak av i fjor da pandemien stod i veien for møteplassen. Nå skal vi på ny samle en bred energibransjen til erfaringsdeling og nettverksbygging. 

Menneskeskapte klimaendringer er vår tids største trussel. På veien mot å nå Parisavtalens mål trenger vi gode diskusjoner og ikke polarisering og ekkokammere.

Vi lever i en tid der det til tider er krevende å holde energidebatten saklig og faktabasert.

 


Program

09.55 - 10.00 Åpning ved Chul Christian Aamodt, Kommersiell leder i Europower
10.00 - 10.20 Åpningsforedrag - Vindkraft i Saepmie ved Maja Kristine Jåma, Sametingsråd 
10.20 - 10.40 Energy Transition Outlook - Slik sikrer vi at budskapet i rapporten når ut til målgruppen, Per Busk Christiansen, Head of Group Branding & Marketing Communication, DNV
10.40 - 11.00 Å posisjonere et selskap i endring – gjennom kultur, kommunikasjon og invitasjon til samarbeid, Anniken Haugen Jebsen, VP Brand & Engagement, Equinor 
11.00 - 11.20 Pause og mingling i utstillerområdet

11.20 - 11.50 Paneldebatt: Bransjens utfordringer ved kommunikasjon av strømprisen:

 • Linda Ørstavik Öberg, Energipolitisk rådgiver, Huseierne
 • Aslak Øverås, Informasjonssjef, Energi Norge
 • Kjetil Lund, Vassdrags- og energidirektør, NVE
 • Anders Rodem, Medgründer, Motkraft
11.50 - 12.10 I stormens øye. Om å stå i en posisjon. Henrik Glette, Kommunikasjonsdirektør, Statnett

12.10 - 12.30 Dilemmaet ved å kommunisere en bærekraftig olje- og gassindustri, Hildegunn T. Blindheim, Administrerende direktør, Norsk olje og gass

12.30 - 12.50 Slik bygger vi som nettselskap tydelighet rundt vår merkevare, gjennom betalt annonsering, nettsider, tekniske løsninger og ikke minst ansatte, Mads Didriksen, Leder Kunde og Energidata, BKK Nett AS
12.50 - 14.00 Lunsj og mingling i utstillerområdet
14.00 - 14.20 Kampen mot vindkraft - Slik opplever vindkraftmotstanderne medias dekning

14.20 - 14.50 Debatt: Kostnaden og verdien av å delta i energidebatten på sosiale medier

 • Ståle Gjersvold, Konsernsjef i TrønderEnergi
 • Julie Wedege, Senior Vice President, Politics and Ownership, Statkraft
 • Lene Westgaard-Halle, Stortingsrepresentant, Høyre

14.50 - 15.20 Pause og mingling i utstillerområdet

15.20 - 15.40 Slik opplever vi at energibransjen kommuniserer til oss unge.

 • Ingrid Amalie Mook-Kleiven (14), 9. klasse på Kristelig Gymnasium, Oslo.
 • TBA 

15.40 - 16.00 Debatt: Tema holdes åpent for sikre en tidsaktuell debatt

16.00 - 16.30 ECC Media Awards - Prisutdeling

16.30 - 16.35 Oppsummering ved Chul Christian Aamodt, Kommersiell leder, Europower

17.30 Festmiddag med underholdning


Påmelding

Klikk her for påmelding.


 

Europower.no har mer enn 3.800 digitale abonnenter

3051561

Registrer ditt arrangement

Hold oversikt over arrangementene i bransjen for å unngå møtekollisjon

811855

Markedsfør ditt arrangement

Bestill markedsføringspakke for ditt arrangement 

3286792

Book møte med Europower Partner

Finn ledig tid i vår kalender for et innledende møte!