ENERGI­KALENDEREN

VIKTIGE MØTEPLASSER I EN BRED ENERGIBRANSJE

 

REGISTRER DITT ARRANGEMENTDesemberkonferansen 2023


Om arrangementet

Desemberkonferansen er en av Norges fremste nettverksarenaer rettet mot energi-, olje- og gassbransjen. Her møter du beslutningstakere fra operatørselskaper, leverandør- og serviceindustri, politikk og myndigheter. Konferansen er en unik møteplass, både i kraft av den brede erfaringsbakgrunnen deltakere representerer, og den sosiale rammen som kjennetegner arrangementet.

Gjennom 40 år har et betydelig antall deltakere funnet veien til Kristiansund. Her får du kjenne bransjen på pulsen og vite hva som virkelig rører seg. Konferansen gir deg et verdifullt nettverk og innsikt i viktige føringer og utviklingstrekk, nye forretningsmuligheter og dialog om hva som skjer i næringen.

Desemberkonferansen 2023 blir arrangert torsdag 7. desember.
En god huskeregel er at konferansen alltid arrangeres første torsdag i desember.


Program

DESEMBERKONFERANSEN 2023
Torsdag 7. desember i Caroline konferansesenter

Tema: Våg å tenke nytt
Møteleder Ulf Rosenberg, selvstendig kommunikasjonsrådgiver

PROGRAM 

Kl. 0800
Registrering/kaffe

Kl. 0900
Velkommen
Kjell Neergaard, ordfører Kristiansund kommune

Det store bildet

Kl. 0915
Det globale energiperspektivet – Norges rolle
Astrid Bergmål, statssekretær Olje- og energidepartementet

Kl. 0945
Hvilke muligheter har vi på norsk sokkel
Torgeir Stordal, oljedirektør Oljedirektoratet

Kl. 1005
Norge som garantist for europeisk energiforsyning
Irene Rummelhoff, konserndirektør Equinor ASA

Kl. 1030
Kaffepause/nettverksbygging

Nye næringer/verdikjeder

Kl. 1100
Havvind, - mulighetene i Norskehavet
Ann Myhrer Østenby, seksjonsleder Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Samtale med fokus på havvind
Medvirkende: Ann Myhrer Østenby og konsernsjef John E. Stangeland, NorSea Group

Kl. 1140
Lunsj

Nye næringer/verdikjeder, forts.

Kl. 1235
Havbunnsmineraler, - mulighetsperspektivet
Egil Tjåland, generalsekretær Norsk forum for Marine Mineraler, NTNU

Samtale med fokus på havbunnsmineraler
Medvirkende: Torgeir Stordal og Egil Tjåland

Kl. 1315
Framtidens verdikjeder for norsk gass
Kristin F. Kragseth, CEO Petoro AS

Samtale med fokus på hva gjør vi framover
Medvirkende: Irene Rummelhoff, Kristin F. Kragseth og Torgeir Stordal

Kl. 1355
Kaffepause/nettverksbygging

Kl. 1425
Norskehavet hva skjer - medvirkende:
Grete Birgitte Haaland, SVP Operation North Equinor
Martin Borthne, driftsdirektør Neptune Energy
Tor Bjerkestrand, SVP Operations OKEA ASA
Bjørn Melaa, direktør for Marked og forretningsutvikling A/S Norske Shell
Lars Drage, prosjektdirektør Berling OMV Norge AS
Tom Storvik, direktør for prosjekter i Skarv-området AkerBP
Daniel Ørbeck, produksjonsdirektør Wintershall Dea

Kl. 1540
Verdenspolitikken – det store bildet
Julie Wilhelmsen, forsker 1 Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Kl. 1610
Slutt faglig del

Kl. 1830
Long December Night
Festmiddag og underholdning i Kulturfabrikken
Toastmaster: Kitty Eide, kommunikasjonssjef A/S Norske Shell


Påmelding

Klikk her for påmelding.


 

Europower.no har mer enn 5.000 digitale abonnenter